tmobile-metropcs-unlock-app

SM-G950U (Galaxy S8 T-Mobile/MetroPCS)
SM-G955U (Galaxy S8+ T-Mobile/MetroPCS)
SM-N950U (Galaxy Note8 T-Mobile/MetroPCS)
SM-G892U (Galaxy S8 Active)
SM-G930T (Galaxy S7 T-Mobile)
SM-G935T (Galaxy S7 edge T-Mobile)
SM-G930T1 (Galaxy S7 MetroPCS)
SM-G935T1 (Galaxy S7 edge MetroPCS)
SM-N930T (Galaxy Note7 T-Mobile)
SM-N930T1 (Galaxy Note7 MetroPCS)
SM-J327T (T-Mobile)
SM-J327T1 (MetroPCS)
SM-J727T (Galaxy J7 Prime T-Mobile)
SM-J727T1 (Galaxy J7 Prime MetroPCS) SM-S737TL

Các model khác không có trong danh sách kể trên thuộc nhà mạng TMobile, MetroPCS quý khách liên hệ 0128 444 8118 để được báo giá chi tiết!

samsung-s8-s8+-tmobile-unlock-unlockvungtau (1)
samsung s7edge tmobile unlock done (1)
samsung s7edge tmobile unlock done (4)
samsung-s8-s8+-tmobile-unlock-unlockvungtau (2)
samsung s7edge tmobile unlock done (2)
samsung s7edge tmobile unlock done (5)
samsung-s8-s8+-tmobile-unlock-unlockvungtau (3)
samsung s7edge tmobile unlock done (3)
samsung s7edge tmobile unlock done (6)

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table './minimum_unlock17/unlock_woocommerce_sessions' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO unlock_woocommerce_sessions (`session_key`, `session_value`, `session_expiry`) VALUES ('9e963ad62f1f5acb9274e34e2ba2b768', 'a:7:{s:4:\"cart\";s:6:\"a:0:{}\";s:11:\"cart_totals\";s:367:\"a:15:{s:8:\"subtotal\";i:0;s:12:\"subtotal_tax\";i:0;s:14:\"shipping_total\";i:0;s:12:\"shipping_tax\";i:0;s:14:\"shipping_taxes\";a:0:{}s:14:\"discount_total\";i:0;s:12:\"discount_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_total\";i:0;s:17:\"cart_contents_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_taxes\";a:0:{}s:9:\"fee_total\";i:0;s:7:\"fee_tax\";i:0;s:9:\"fee_taxes\";a:0:{}s:5:\"total\";i:0;s:9:\"total_tax\";i:0;}\";s:15:\"applied_coupons\";s:6:\"a:0:{}\";s:22:\"coupon_discount_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:26:\"coupon_discount_tax_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:21:\"removed_cart_contents\";s:6:\"a:0:{}\";s:8:\"customer\";s:687:\"a:26:{s:2:\"id\";s:1:\"0\";s:13:\"date_modified\";s:0:\"\";s:8:\"postcode\";s:0:\"\";s:4:\"city\";s:0:\"\";s:9:\"address_1\";s:0:\"\";s:7:\"address\";s:0:\"\";s:9:\"address_2\";s:0:\"\";s:5:\"state\";s:0:\"\";s:7:\"country\";s:2:\"VN\";s:17:\"shipping_postcode\";s:0:\"\";s:13:\"shipping_city\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_1\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_address\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_2\";s:0:\"\";s:14:\"shipping_state\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_country\";s:2:\"VN\";s:13:\"is_vat_exempt\";s:0:\"\";s:19:\"calculated_shipping\";s:0:\"\";s:10:\"first_name\";s:0:\"\";s:9:\"last_name\";s:0:\"\";s:7:\"company\";s:0:\"\";s:5:\"phone\";s:0:\"\";s:5:\"email\";s:0:\"\";s:19:\"shipping_first_name\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_last_name\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_company\";s:0:\"\";}\";}', 1601459383) ON DUPLICATE KEY UPDATE `session_value` = VALUES(`session_value`), `session_expiry` = VALUES(`session_expiry`)