Tên khác Dụng Trung
Năm sinh Tân Mão 1771 – Đinh Dậu 1837
Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)

Danh thần triều Nguyễn, tự là Dụng Trung, quê làng An Lỗ, huyện Phong Điền, tỉnh ThừaThiên (dòng doi Đại thần Thân Nhân Trung Phó nguyên súy Tao đàn Nhị thập bát tú đời Lê Thánh tông). Thuở nhỏ học tại quê nhà, không theo đường cử nghiệp văn chương mà chuyên về nghĩa lí và thực dụng. Thời Tây Sơn ông không thi cử, mở trường dạy học tại quê nhà mãi đến đời Minh Mạng, ông được Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Hữu Thận mến tải tiến cử với triều đình.

Năm 1823, vua Minh Mạng bổ chức Giáo thọ phủ Thăng Hoa (nay là huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) lúc ông đã 52 tuổi. Tiếp đó, năm 1824, được thăng Tư nghiệp Quốc tử giám, Thừa chỉ Viện Hàn lâm, Thị độc tại triều đình.

Năm 1833 được bổ Án sát Tuyên Quang, Hữu thị lang Bộ Hộ, Bộ Lễ, năm 1835 phải đi hiệu lực theo phái đoàn sang công cán Lữ Tống (Philippin). Sau khi đi Lữ Tống về được thăng Án sát Bố chánh tỉnh Định Tường, Gia Định. Đến ngày 11-11-1837 bị bệnh mất tại dinh Án sát Gia Định.

Sau khi qua đời được truy tặng thiệt thọ Bố chánh, thọ 66 tuổi, thi hài được đưa về chôn tại quê nhà.

Tác phẩm của ông có: Đông hành kí sự…

Đông hành kí sự (1 quyển) là tập ghi chép về chuyến ông đi công cán sang Lữ Tống (Philippin) trong năm 1835 những điều mắt thấy tai nghe tại đất thuộc địa cũ của người Tây Ban Nha.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phan Đình Thông

Tỉnh thành Hà Tĩnh Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) – Pháp đô hộ (1883-1945) Chiến…
Chi tiết

Lê Quang Định

Tên khác Tri Chỉ – Cấn Trai Năm sinh Kỉ Mão 1759 – Quí Dậu 1813 Tỉnh thành…
Chi tiết

Hoàng Diệu

Tên khác Hoàng Kim Tích – Quang Viễn – Tĩnh Trai Năm sinh Mậu Tí 1828 – Nhâm…
Chi tiết

Bùi Xuân Mai

Năm sinh … – Canh Ngọ 1930 Tỉnh thành Hà Tây Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…