[22]-Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)[23]-Pháp đô hộ (1883-1945)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Thái Vĩnh Chinh

Năm sinh Ất Tị 1845 – Ất Mùi 1895
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà yêu nước quê làng Hữu Bằng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Sơn Bằng, tỉnh Hà Tĩnh)

Ông cùng với nhóm văn thân trong vùng tổ chức nghĩa quân kháng chiến chống Pháp, được vua Hàm Nghi phong làm Lãnh binh. Ông lãnh đạo nghĩa quân lập căn cứ ở địa phương làm tiêu hao nhiều lực lượng địch.

Một thời gian sau, ông bị đám quân tay sai bao vây ở chiến khu. Nghĩa quân từ đó tan rã dần, nhưng ông vẫn chiến đấu đến cùng.

Ông hi sinh trong năm Ất mùi 1895 hưởng dương 50 tuổi, còn lưu lại bài thơ TUYỆT MẠNG:

“Dĩ tri thiên mạng dĩ tri thân,
Nan bảo giang sơn mãn cấu trần.
Quốc tặc hoành hành gia tặc lộng,
Đoạn trường huyết lệ lưỡng triêm cân.”

Nghĩa:

Đã biết mạng trời đã biết thân,
Non sông khôn giữ lúc nguy nan.
Giặc nhà giặc nước đang lồng lộn,
Máu lệ chan hòa đẫm ưởt khăn.

Bạn ông là Nguyễn Năng Định và cháu ông là Lê Khoan Hoàng cũng một lòng hi sinh vì nước.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..