Năm sinh Ất Tị 1845 – Ất Mùi 1895
Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Nhà yêu nước quê làng Hữu Bằng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Sơn Bằng, tỉnh Hà Tĩnh)

Ông cùng với nhóm văn thân trong vùng tổ chức nghĩa quân kháng chiến chống Pháp, được vua Hàm Nghi phong làm Lãnh binh. Ông lãnh đạo nghĩa quân lập căn cứ ở địa phương làm tiêu hao nhiều lực lượng địch.

Một thời gian sau, ông bị đám quân tay sai bao vây ở chiến khu. Nghĩa quân từ đó tan rã dần, nhưng ông vẫn chiến đấu đến cùng.

Ông hi sinh trong năm Ất mùi 1895 hưởng dương 50 tuổi, còn lưu lại bài thơ TUYỆT MẠNG:

“Dĩ tri thiên mạng dĩ tri thân,
Nan bảo giang sơn mãn cấu trần.
Quốc tặc hoành hành gia tặc lộng,
Đoạn trường huyết lệ lưỡng triêm cân.”

Nghĩa:

Đã biết mạng trời đã biết thân,
Non sông khôn giữ lúc nguy nan.
Giặc nhà giặc nước đang lồng lộn,
Máu lệ chan hòa đẫm ưởt khăn.

Bạn ông là Nguyễn Năng Định và cháu ông là Lê Khoan Hoàng cũng một lòng hi sinh vì nước.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Lê Duy Thìn

Tên khác Lê Ý Tông Năm sinh Kỉ Hợi 1719 – Kỉ Mão 1759 Tỉnh thành Không rõ…
Chi tiết

Đèo Ngang

Đèo Ngang là đèo trên Quốc lộ 1 vượt núi Hoành Sơn tại ranh giới của hai tỉnh…
Chi tiết

Lê Phổ

Năm sinh Đinh Mùi 1907 – Nhâm Tuất 2001 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Trung Trực

Tên khác Quản Chơn – Quản Lịch Năm sinh Đinh Dậu 1837- Mậu Thìn 1868 Tỉnh thành Long…