Tên khác Nghĩa Hòa – Lục Khê – Lữ Đường
Năm sinh Tân Dậu 1441 -…
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh sĩ đời Lê Thánh tông, tự Nghĩa Hòa, hiệu Lục Khê, biệt hiệu Lữ Đường. Quê làng Liễu Lâm, huyện Siêu Loại, xứ Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Ông xuất thân trong một gia đình quân sự, có lúc ở trong quân ngũ, sau xuất ngũ về đi học lại, năm Ất hợi (1475) thi đỗ tiến sĩ đời Lê Thánh tông. Làm quan ở Viện Hàn lâm nhiều năm, sau làm Tham chánh sứ Hải Dương và thường đi công cán nhiều nơi trong nước.

Ông là người đạo đức, nổi tiếng văn chương, có chân trong Tao đàn Nhị thập bát tú có lúc làm Tao đàn phó nguyên súy. Ông là tác giả nhiều thơ ca được người đời tán thưởng, truyền tụng.

Sau khi ông mất, thơ ông được con trai là Thái Đôn Khắc và học trò là Đỗ Chính Mô sưu tầm, viết tựa rồi cho khắc in vào năm 1510. Sách có nhan đề: Lữ Đường di thảo (Lã Đường di cảo). Toàn bộ di thảo gồm 264 bài viết về nhiều chủ đề, đa số các văn nhân, học giả đương thời và cận đại đều cho ông là một nhà thơ xuất sắc của làng thơ Việt Nam đương thời.

Bộ Lữ Đường di thảo (4 quyển) do ông soạn, con trai là Thái Đôn Khắc biên tập, học trò là Hà Chính Mô viết tựa.

Phan Huy Chú nhận định rằng thơ văn của Thái Thuận “phần nhiều thanh nhã mà hay, có phong cách thơ đời vãn Đường. xứng đáng là một danh gia.”

Hiện nay, TVKHXH (Hà Nội) còn có một bản in tập thơ này, giấy khổ nhỏ gồm 78 tờ, nhan đề Lữ Đường di cảo thi tập kí hiệu: A.2437; TVQG cũng có một bản chép tay, tên sách như trên, 61 tờ kí hiệu R.318.

Sách có bản mục lục, kê khoảng 300 bài thơ chữ Hán, vừa ngũ ngôn vừa thất ngôn, có điều là không chia theo số quyển như Lê Quý Đôn đã ghi là 4 quyển.

Theo bài tựa của Đỗ Chính Mô thì thầy học của ông đương thời sáng tác nhiều thơ, nhưng không lưu ý đến việc biên chép để lưu truyền cho đời sau. Vì vậy sau khi Thái Thuận mất, con ông là Thái Đôn Khắc cùng với Đỗ Chính Mô lo việc sưu tầm, nhặt nhạnh các bản sao chép hoặc ghi chép lại những bài người khác thuộc lòng… biên soạn được tập di cảo này để cho thơ ông khỏi bị thất truyền.

Tập thơ này trước đây đã được thi sĩ Quách Tấn ở Nha Trang trích dịch một số bài đăng trên các báo ở Sài Gòn.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Nguyễn Tánh Thiên

Tên khác Nhứt Định Năm sinh Giáp Thìn 1784 – Đinh Mùi 1847 Tỉnh thành Quảng Trị Thời…
Chi tiết

Nguyễn Gia Châu

Tỉnh thành Bắc Ninh Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788) Võ quan đời Lê Thế tông, quê…
Chi tiết

Dương Bá Cung

Năm sinh Giáp Dần 1794 – Mậu Thân 1848 Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Trương Gia Mô

Tên khác Nghè Mô – Cúc Nông – Sư Quản – Sư Thánh – Hoài Huyền Tử Năm…
Chi tiết

Đào Doãn Địch

Năm sinh Quí Tị 1833 – Ất Dậu 1885 Tỉnh thành Bình Định Thời kì – Nhà Nguyễn…