Xem tiếp

ZTE V70

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6g, 8.3mm Android 11, MyOS 11.5 256GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

Máy tính bảng ZTE Axon Pad

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 4 g Android 13, MyOS 13 128GB/256GB, Chưa có thông tin 12.1″ 1600×2560 pixels 16MP 1080p…
Xem tiếp

ZTE Axon 50 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 4 Android 13, MyOS 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels 64MP 4320p 8-16GB…
Xem tiếp

ZTE nubia Z50 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 228g, 8.3mm Android 13, MyOS 13 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.8″…
Xem tiếp

Máy tính bảng ZTE nubia Pad 3D

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 4 Android 12L 128GB/256GB, microSDXC 12.4″ 1600×2560 pixels 16MP 1080p 8GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

ZTE Blade V40 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7 190g, 8.3mm Android 11 128GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels 64MP…
Xem tiếp

ZTE Blade V40 Design

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 183.4g, 8mm Android 12, MyOS 12 128GB, microSDXC 6.6″ 1080×2408 pixels 50MP…
Xem tiếp

ZTE Blade V40

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 1 Android 12 128GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels 48MP 1080p 6GB RAM Dimensity 700 6000mAh…
Xem tiếp

ZTE Axon 40 SE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 7.6mmAndroid 12, MyOS 12128GB, microSDXCBrand: 6.67″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

ZTE Blade V40s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 7.6mmAndroid 12, MyOS 12128GB, microSDXCBrand: 6.67″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 6GB RAM…
Xem tiếp

ZTE Axon 30S

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 7.8mmAndroid 12, MyOS 12128GB/256GB, microSDXCBrand: 6.92″ 1080×2460 pixels 64MP 2160p 8/12GB RAM…
Xem tiếp

ZTE nubia Red Magic 8 Pro+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 8.9mmAndroid 13, Redmagic OS 6128GB/256GB/1TB, không có thẻ nhớBrand: 6.8″ 1116×2480 pixels 50MP…
Xem tiếp

ZTE nubia Red Magic 8 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 8.9mmAndroid 13, Redmagic OS 6128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.8″ 1116×2480 pixels 50MP…
Xem tiếp

ZTE nubia Z50

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g or 199g, 8.5mmAndroid 13, MyOS 13128GB/256GB/1TB, không có thẻ nhớBrand: 6.67″ 1080×2400 pixels…