Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 12T Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 Android 13, MIUI 14 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.6″ 1080×2460 pixels 64MP…
Xem tiếp

Xiaomi Civi 3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 174g, 7.6mm Android 13, MIUI 14 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.55″ 1080×2400…
Xem tiếp

Xiaomi Poco F5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 7.9mm Android 13, MIUI 14 for POCO 256GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Xiaomi Poco F5 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 8.6mm Android 13, MIUI 14 for POCO 256GB/512GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Xiaomi Poco C51

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 192g, 9.1mm Android 13, MIUI 64GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 8MP 1080p…
Xem tiếp

Máy tính bảng Xiaomi Pad 6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 490g, 6.5mm Android 13, MIUI 14 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 11.0″ 1800×2880…
Xem tiếp

Xiaomi 13 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 227g, 9.1mm Android 13, MIUI 14 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.73″…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 12S

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Q1-Q2 Android 13, MIUI 14 64GB/128GB/256GB, microSDXC 6.43″ 1080×2400 pixels 108MP 1080p   Helio…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 5 Android 13, MIUI 14 128GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels 108MP 2160p 6/8GB RAM…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 12 4G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 183.5g, 7.9mm Android 13, MIUI 14 64GB/128GB, microSDXC 6.67″ 1080×2400 pixels 50MP…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi A2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 192g, 9.1mm Android 12, MIUI 32GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 8MP 1080p…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi A2+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 192g, 9.1mm Android 12, MIUI 32GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 8MP 1080p…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 181g, 7.9mm Android 13, MIUI 14 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400…