Xem tiếp

vivo Y78 (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 190g, 8mm Android 13, OriginOS 3 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.64″ 1080×2388…
Xem tiếp

vivo Y35+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 190g, 8.1mm Android 13, OriginOS 3 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.64″ 1080×2388…
Xem tiếp

vivo S17t

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 186g, 7.5mm Android 13, OriginOS 3 512GB, không có thẻ nhớ 6.78″…
Xem tiếp

vivo S17

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 186g, 7.5mm Android 13, OriginOS 3 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.78″…
Xem tiếp

vivo S17 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 188g, 7.5mm Android 13, OriginOS 3 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.78″…
Xem tiếp

vivo V29 Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 177g, 7.9mm Android 13, Funtouch 13 128GB, không có thẻ nhớ 6.78″…
Xem tiếp

vivo iQOO Z7s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 172g, 7.8mm Android 13, Funtouch 13 128GB, microSDXC 6.38″ 1080×2400 pixels 64MP…
Xem tiếp

Máy tính bảng vivo iQOO Pad

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 585g, 6.6mm Android 13, OriginOS 3 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ 12.1″ 1968×2800…
Xem tiếp

vivo iQOO Neo8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 192g, 8.5mm Android 13, Funtouch 13 or OriginOS 3 256GB/512GB, Chưa có thông tin 6.78″…
Xem tiếp

vivo iQOO Neo8 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 192g, 8.5mm Android 13, Funtouch 13 or OriginOS 3 256GB/512GB, Chưa có thông tin 6.78″…
Xem tiếp

vivo S17e

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 178g, 7.4mm Android 13, OriginOS 3 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2400…
Xem tiếp

vivo Y78+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 177g, 7.9mm Android 13, OriginOS 3 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2400…
Xem tiếp

vivo Y78

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 190g, 8mm Android 13, OriginOS 3 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.64″…