Xem tiếp

Oppo A98

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 192g, 8.2mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels 64MP…
Xem tiếp

Oppo F23

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 192g, 8.2mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels 64MP…
Xem tiếp

Oppo Reno10

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 180g, 7.6mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″ 1080×2412…
Xem tiếp

Oppo Reno10 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 186g, 7.7mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.74″ 1240×2772…
Xem tiếp

Oppo Reno10 Pro+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 194g, 8.3mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.74″ 1240×2772…
Xem tiếp

Oppo K11x

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 195g, 8.3mm Android 13, ColorOS 13.1 128GB/256GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels 108MP…
Xem tiếp

Oppo A1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4g, 8.3mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB, microSDXC 6.72″ 1080×2400 pixels 50MP…
Xem tiếp

Oppo A1x

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 186g, 8mm Android 12, ColorOS 12.1 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 13MP…
Xem tiếp

Máy tính bảng Oppo Pad 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 552g, 6.5mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 11.61″ 2000×2800…
Xem tiếp

Oppo Find X6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 207g, 9mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.74″ 1240×2772…
Xem tiếp

Oppo Find X6 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 216g or 218g, 9.1mm Android 13, ColorOS 13.1 256GB/512GB, no card…
Xem tiếp

Oppo RX17 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 11183g, 7.9mmAndroid 8.1, cập nhật lên Android 10, ColorOS 7.0128GB, microSDXC 6.4″ 1080×2340 pixels 20MP…
Xem tiếp

Oppo A7x

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 9g, 8mm Android 8.1, ColorOS 5.2 64GB/128GB, microSDXC 6.3″ 1080×2340 pixels 16MP 1080p…
Xem tiếp

Oppo K1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 10g, 7.4mm Android 8.1, ColorOS 5.2 64GB, microSDXC 6.4″ 1080×2340 pixels 16MP 2160p…