Xem tiếp

Nokia 110 (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5.6g, 14.5mm Điện thoại phổ thông Thẻ nhớ microSDHC 1.8″ 120×160 pixels 0.1MP   1000mAh Li-Ion…
Xem tiếp

Nokia 110 4G (2023)

Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5.5g, 14.4mm Điện thoại phổ thông Thẻ nhớ microSDHC 1.8″ 120×160 pixels 0.1MP   1450mAh Li-Ion…
Xem tiếp

Nokia XR21

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6g, 10.5mm Android 12 128GB, microSDXC 6.49″ 1080×2400 pixels 64MP 1080p 6GB…
Xem tiếp

Nokia C12 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4.8mm Android 12 32GB, microSDXC 6.3″ 720×1520 pixels 8MP 1080p 2GB RAM…
Xem tiếp

Nokia C12 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 8.8mm Android 12 64GB, Chưa có thông tin 6.3″ 720×1600 pixels 8MP 1080p 2/3GB RAM…
Xem tiếp

Nokia G22

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 196.2g, 8.5mm Android 12 64GB/128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 4GB…
Xem tiếp

Nokia C22

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 190g, 8.6mm Android 13 64GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 2/3GB…
Xem tiếp

Nokia C32

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 199.4g, 8.6mm Android 13 64GB/128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 3/4GB…
Xem tiếp

Nokia C02

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3g, 10mm Android 12 32GB, microSDXC 5.45″ 720×1440 pixels 5MP 720p 2GB…
Xem tiếp

Nokia C12

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1.4g, 8.8mm Android 12 64GB, Chưa có thông tin [*] 6.3″ 720×1600 pixels 8MP 1080p…
Xem tiếp

Nokia X30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8mmAndroid 12128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.43″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 6/8GB RAM…
Xem tiếp

Nokia G60

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.6mmAndroid 1264GB/128GB, microSDXCBrand: 6.58″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 4/6GB RAM Snapdragon 695…
Xem tiếp

Nokia C31

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 8.6mmAndroid 1264GB/128GB, microSDXCBrand: 6.75″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3/4GB RAM Unisoc SC9863A…
Xem tiếp

Nokia T21

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 9g, 7.5mmAndroid 1264GB/128GB, microSDXCBrand: 10.4″ 1200×2000 pixels 8MP 1080p 4GB RAM Unisoc Tiger…