Xem tiếp

Maxwest Nitro 55 LTE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 1163g, 7.9mmAndroid 6.08GB, microSDHCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6737 3000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Maxwest Astro 5s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 8150g, 9.1mmAndroid 5.18GB, microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6580M 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Maxwest Astro X4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 2122g, 9.8mmAndroid 4.44GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 3MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Maxwest Vice

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 187g, 13.6mmĐiện thoại phổ thông64MB 64MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.4″ 240×320 pixels 3MP Không có chức năng quay phim…
Xem tiếp

Maxwest Gravity 5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 9150g, 9.1mmAndroid 4.4.28GB, microSDHCBrand: 5.0″ 540×960 pixels 8MP Quay video 1GB RAM MT6582M 2700mAh…
Xem tiếp

NEC N344i

Bộ nhớ 95g, Dày 11.9mmĐiện thoại phổ thông5MB, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 128×160 pixels 0.3MP Quay video   720mAh Li-Ioni Also…
Xem tiếp

NEC e373

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 590g, 19.2mmĐiện thoại phổ thông32MB, không có thẻ nhớBrand: 1.9″ 176×220 pixels 0.3MP Quay video   1000mAh…
Xem tiếp

NEC e636

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 2110g, 13.9mmĐiện thoại phổ thông32MB, Thẻ miniSDBrand: 2.2″ 240×320 pixels 2MP Quay video   900mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

NEC N500i

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 299g, 25mmĐiện thoại phổ thông54MB, không có thẻ nhớBrand: 1.9″ 176×220 pixels 1.3MP Quay video   850mAh…
Xem tiếp

NEC N500iS

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 295g, 13.6mmĐiện thoại phổ thông54MB, không có thẻ nhớBrand:   176×220 pixels, 1.9 inch 1.3MP Quay video…
Xem tiếp

NEC N908

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 784g, 12.8mmĐiện thoại phổ thông31MB, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

NEC N938

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q279g, 14mmĐiện thoại phổ thông2MB, không có thẻ nhớ
Xem tiếp

NEC e353

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q490g, 16mmĐiện thoại phổ thông32MB, không có thẻ nhớBrand:   176×220 pixels 0.3MP Quay video   770mAh…
Xem tiếp

NEC e121

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q495g, 12.4mmĐiện thoại phổ thông3.6MB, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 128×160 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim  …