Xem tiếp

Maxwest Nitro 55 LTE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 1163g, 7.9mmAndroid 6.08GB, microSDHCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6737 3000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Maxwest Astro 5s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 8150g, 9.1mmAndroid 5.18GB, microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6580M 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Maxwest Astro X4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 2122g, 9.8mmAndroid 4.44GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 3MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Maxwest Vice

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 187g, 13.6mmĐiện thoại phổ thông64MB 64MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.4″ 240×320 pixels 3MP Không có chức năng quay phim…
Xem tiếp

Maxwest Gravity 5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 9150g, 9.1mmAndroid 4.4.28GB, microSDHCBrand: 5.0″ 540×960 pixels 8MP Quay video 1GB RAM MT6582M 2700mAh…
Xem tiếp

NEC e122

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q490g, 18mmĐiện thoại phổ thông2.5MB, không có thẻ nhớBrand:   128×128 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

NEC Terrain

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 6171.8g, 14.5mmAndroid 4.08GB, microSDHCBrand: 3.1″ 640×480 pixels 5MP 720p 1GB RAM Snapdragon S4 Plus…
Xem tiếp

NEC 804N

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 4115g, 23mmĐiện thoại phổ thông450MB, Thẻ nhớ microSDBrand: 2.2″ 240×320 pixels 2MP Quay video   720mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

NEC e1108

Bộ nhớ Giới thiệu năm 200684g, Dày 18.5mmĐiện thoại phổ thông28MB, Thẻ nhớ microSDBrand: 1.8″ 128×160 pixels 1.3MP Quay video   1530mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

NEC N344i

Bộ nhớ 95g, Dày 11.9mmĐiện thoại phổ thông5MB, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 128×160 pixels 0.3MP Quay video   720mAh Li-Ioni Also…
Xem tiếp

NEC e373

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 590g, 19.2mmĐiện thoại phổ thông32MB, không có thẻ nhớBrand: 1.9″ 176×220 pixels 0.3MP Quay video   1000mAh…
Xem tiếp

NEC e636

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 2110g, 13.9mmĐiện thoại phổ thông32MB, Thẻ miniSDBrand: 2.2″ 240×320 pixels 2MP Quay video   900mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

NEC N500i

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 299g, 25mmĐiện thoại phổ thông54MB, không có thẻ nhớBrand: 1.9″ 176×220 pixels 1.3MP Quay video   850mAh…
Xem tiếp

NEC N500iS

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 295g, 13.6mmĐiện thoại phổ thông54MB, không có thẻ nhớBrand:   176×220 pixels, 1.9 inch 1.3MP Quay video…