Xem tiếp

Maxwest Nitro 55 LTE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 1163g, 7.9mmAndroid 6.08GB, microSDHCBrand: 5.5″ 720×1280 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6737 3000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Maxwest Astro 5s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 8150g, 9.1mmAndroid 5.18GB, microSDHCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 8MP 720p 1GB RAM MT6580M 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Maxwest Astro X4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 2122g, 9.8mmAndroid 4.44GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 3MP 720p 512MB RAM…
Xem tiếp

Maxwest Vice

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 187g, 13.6mmĐiện thoại phổ thông64MB 64MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 2.4″ 240×320 pixels 3MP Không có chức năng quay phim…
Xem tiếp

Maxwest Gravity 5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 9150g, 9.1mmAndroid 4.4.28GB, microSDHCBrand: 5.0″ 540×960 pixels 8MP Quay video 1GB RAM MT6582M 2700mAh…
Xem tiếp

NEC N908

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 784g, 12.8mmĐiện thoại phổ thông31MB, Thẻ nhớ microSD
Xem tiếp

NEC N938

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q279g, 14mmĐiện thoại phổ thông2MB, không có thẻ nhớ
Xem tiếp

NEC e353

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q490g, 16mmĐiện thoại phổ thông32MB, không có thẻ nhớBrand:   176×220 pixels 0.3MP Quay video   770mAh…
Xem tiếp

NEC e121

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q495g, 12.4mmĐiện thoại phổ thông3.6MB, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 128×160 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

NEC e122

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2005, Dày Q490g, 18mmĐiện thoại phổ thông2.5MB, không có thẻ nhớBrand:   128×128 pixels 0.3MP Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

NEC Terrain

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 6171.8g, 14.5mmAndroid 4.08GB, microSDHCBrand: 3.1″ 640×480 pixels 5MP 720p 1GB RAM Snapdragon S4 Plus…
Xem tiếp

NEC 804N

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 4115g, 23mmĐiện thoại phổ thông450MB, Thẻ nhớ microSDBrand: 2.2″ 240×320 pixels 2MP Quay video   720mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

NEC e1108

Bộ nhớ Giới thiệu năm 200684g, Dày 18.5mmĐiện thoại phổ thông28MB, Thẻ nhớ microSDBrand: 1.8″ 128×160 pixels 1.3MP Quay video   1530mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

NEC N344i

Bộ nhớ 95g, Dày 11.9mmĐiện thoại phổ thông5MB, không có thẻ nhớBrand: 1.8″ 128×160 pixels 0.3MP Quay video   720mAh Li-Ioni Also…