Xem tiếp

Motorola Razr 40

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 188.6g, 7.4mm Android 13 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.9″ 1080×2640 pixels…
Xem tiếp

Motorola Razr 40 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 184.5g or 188.5g, 7mm Android 13 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.9″…
Xem tiếp

Motorola Moto Watch 70

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 48g, 11mm Moto Watch OS Chưa có thông tin storage, không có thẻ nhớ 1.69″ 240×280…
Xem tiếp

Motorola Moto Watch 200

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 12.3mm Moto Watch OS Chưa có thông tin storage, không có thẻ nhớ 1.78″ 348×442…
Xem tiếp

Motorola Moto G (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 189g, 8.4mm Android 13 128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 48MP 1080p…
Xem tiếp

Motorola Edge+ (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 203g, 8.6mm Android 13 512GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels…
Xem tiếp

Motorola Edge 40

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 167g or 171g, 7.6mm Android 13 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.55″ 1080×2400…
Xem tiếp

Motorola Moto G Power 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 185g, 8.5mm Android 13 256GB, microSDXC 6.5″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 6GB…
Xem tiếp

Motorola Edge 40 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 199g, 8.6mm Android 13 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400 pixels 50MP…
Xem tiếp

Motorola Defy 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Q2 268g, 11.9mm Android 12 128GB, microSDXC 6.6″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 6GB…
Xem tiếp

Motorola Moto E13

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2.5g, 8.5mm Android 13 64GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 2GB…
Xem tiếp

Motorola Moto G13

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 183.5g, 8.2mm Android 13 64GB/128GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 4GB…