Xem tiếp

Microsoft Surface Duo 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 10g, 11mmAndroid 11128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớBrand: 8.3″ 1892×2688 pixels 16MP 2160p 8GB RAM…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 430 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 5127.9g, 10.6mmMicrosoft Windows Phone 8.1, cập nhật lên Windows 108GB, microSDXCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 2MP…
Xem tiếp

Microsoft Kin TWOm

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 11133g, 16.3mmĐiện thoại phổ thông8GB, không có thẻ nhớBrand: 3.4″ 320×480 pixels 8MP 720p 256MB RAM Nvidia…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 XL LTE 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4171g, 9mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Kin ONEm

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2010, Dày Tháng 11110.6, 18.5mmĐiện thoại phổ thông4GB 256MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 2.6″ 320×240 pixels 5MP 480p 256MB…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 XL LTE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4171g, 9mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Kin Two

Bộ nhớ Điện thoại phổ thông8GB, không có thẻ nhớBrand: 3.4″ 320×480 pixels 8MP 720p 256MB RAM Nvidia Tegra 1390mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 XL 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4171g, 9mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Kin One

Bộ nhớ 110.6, Dày 19.1mmĐiện thoại phổ thông4GB 256MB RAM, không có thẻ nhớBrand: 2.6″ 320×240 pixels 5MP 480p 256MB RAM Nvidia…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 XL

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4171g, 9mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 850

Bộ nhớ Giới thiệu năm Không có thông tinMicrosoft Windows 1016GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 10MP 1080p 1GB RAM Snapdragon 410  …
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 LTE 2 SIM

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4145g, 8.8mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 1030

Bộ nhớ Microsoft Windows 8.132GB, microSDXCBrand: 5.5″ 1080×1920 pixels 20MP 2160p 2GB RAM 2600mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Microsoft Lumia 640 LTE

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 4145g, 8.8mmMicrosoft Windows Phone 8.18GB, microSDXCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 8MP 1080p 1GB RAM Snapdragon…