Xem tiếp

Meizu 20

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4g, 8mm Flyme 10 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.55″ 1080×2400 pixels 50MP…
Xem tiếp

Meizu 20 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4g, 7.8mm Flyme 10 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.81″ 1440×3200 pixels 50MP…
Xem tiếp

Meizu 20 Infinity

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4g, 8.2mm Flyme 10 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.79″ 1368×3192 pixels 50MP…
Xem tiếp

Meizu 18s Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 9g, 8.1mmAndroid 11, Flyme 9.2128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.7″ 1440×3200 pixels 50MP 4320p…
Xem tiếp

Meizu 18s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 9g, 8.2mmAndroid 11, Flyme 9.2128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.2″ 1440×3200 pixels 64MP 2160p…
Xem tiếp

Meizu 17

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 5g, 8.5mmAndroid 10, Flyme 8.1128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.6″ 1080×2340 pixels 64MP 2160p…
Xem tiếp

Meizu 17 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 5g, 8.5mmAndroid 10, Flyme 8.1128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.6″ 1080×2340 pixels 64MP 2160p…
Xem tiếp

Meizu 18

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 3g, 8.2mmAndroid 11, Flyme 9128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.2″ 1440×3200 pixels 64MP 2160p…
Xem tiếp

Meizu 18 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 3g, 8.1mmAndroid 11, Flyme 9128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.7″ 1440×3200 pixels 50MP 4320p…
Xem tiếp

Meizu Watch

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 6g, 13mmFlyme8GB, không có thẻ nhớBrand: 1.78″ 368×448 pixels NO 1GB RAM Snapdragon Wear…
Xem tiếp

Meizu 18x

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 9g, 8mmAndroid 11, Flyme 9.2128GB/256GB, không có thẻ nhớBrand: 6.67″ 1080×2400 pixels 64MP 1080p…
Xem tiếp

Meizu M3x

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 12165g, 7.4mmAndroid 6, Flyme 632GB/64GB, microSDXCBrand: 5.5″ 1080×1920 pixels 12MP 1080p 3/4GB RAM Helio…
Xem tiếp

Meizu M5 Note

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 12175g, 8.2mmAndroid 6.0, Flyme 7.316GB/32GB/64GB, microSDXCBrand: 5.5″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 3/4GB RAM Helio…
Xem tiếp

Meizu M5s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 2143g, 8.4mmAndroid 6.0, Flyme 5.216GB/32GB, microSDXCBrand: 5.2″ 720×1280 pixels 13MP 1080p 3GB RAM MT6753…