Xem tiếp

Đồng hồ Huawei Watch 4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 HarmonyOS 3.0 Chưa có thông tin storage, không có thẻ nhớ 1.5″ 466×466 pixels NO    …
Xem tiếp

Đồng hồ Huawei Watch 4 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 6 HarmonyOS 3.0 Chưa có thông tin storage, không có thẻ nhớ 1.5″ 466×466 pixels NO    …
Xem tiếp

Huawei nova Y91

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6g, 8.9mm EMUI 13, Không có CH Play 128GB, Chưa có thông tin 6.95″ 1080×2376…
Xem tiếp

Huawei nova Y71

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 9mm EMUI 12, Không có CH Play 128GB, microSDXC 6.75″ 720×1600…
Xem tiếp

Huawei nova 11i

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 8.6mm EMUI 13 128GB, Chưa có thông tin 6.8″ 1080×2388 pixels 48MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

Huawei nova 11

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 168g, 6.9mm HarmonyOS 3.0 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″ 1084×2412 pixels…
Xem tiếp

Huawei nova 11 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 188g or 193g, 7.9mm HarmonyOS 3.0 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.78″…
Xem tiếp

Huawei nova 11 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 188g, 7.9mm HarmonyOS 3.0 512GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1200×2652 pixels…
Xem tiếp

Huawei Enjoy 60X

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 216g, 8.9mm HarmonyOS 3.0 128GB/256GB/512GB, microSDXC 6.95″ 1080×2376 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Huawei nova 10 Youth

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 191g, 7.9mm HarmonyOS 2.0 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1080×2388 pixels 108MP…
Xem tiếp

Huawei MatePad 11 (2023)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 480g, 7.2mm HarmonyOS 3.1 128GB/256GB, microSDXC 11.0″ 2560×1600 pixels 13MP 2160p…
Xem tiếp

Huawei Enjoy 60

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 199g, 9mm HarmonyOS 3.0 128GB/256GB, microSDXC 6.75″ 720×1600 pixels 48MP 1080p  …
Xem tiếp

Huawei P60 Art

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 206g, 8.3mm HarmonyOS 3.1 512GB/1TB, NM 6.67″ 1220×2700 pixels 48MP 2160p…