Xem tiếp

HTC U23 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 205g, 8.9mm Android 13 256GB, microSDXC 6.7″ 1080×2400 pixels 108MP 2160p 8/12GB…
Xem tiếp

HTC Wildfire E2 Play

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 210g, 9.3mm Android 12 128GB, microSDXC 6.82″ 720×1640 pixels 48MP 1080p 8GB…
Xem tiếp

HTC Wildfire E3 lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 218g, 9.2mm Android 12 64GB/32GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 13MP 1080p 3/4GB…
Xem tiếp

HTC Wildfire E plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 10g, 8.8mmAndroid 1232GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

HTC Desire 22 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7.5g, 9.4mmAndroid 12128GB, microSDXCBrand: 6.6″ 1080×2412 pixels 64MP 1080p 8GB RAM Snapdragon 695…
Xem tiếp

HTC Wildfire E2 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 12g, 9.3mmAndroid 1164GB, microSDXCBrand: 6.82″ 720×1640 pixels 13MP 1080p 4GB RAM Unisoc T610…
Xem tiếp

HTC Wildfire E3

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 4g, 9mmAndroid 1064GB/128GB, microSDXCBrand:
Xem tiếp

HTC Desire 21 Pro 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2021, Dày Tháng 1g, 9.4mmAndroid 10128GB, microSDXCBrand: 6.7″ 1080×2400 pixels 48MP 2160p 8GB RAM Snapdragon 690…
Xem tiếp

HTC Desire 20+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 10g, 9mmAndroid 10128GB, microSDXCBrand: 6.5″ 720×1600 pixels 48MP 2160p 6GB RAM Snapdragon 720G…
Xem tiếp

HTC Wildfire E1 lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 9g, 8.9mmAndroid 1016GB, microSDHCBrand: 5.45″ 720×1440 pixels 8MP 1080p 2GB RAM Helio A20…
Xem tiếp

HTC Wildfire E2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 8.5g, 9mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand: 6.22″ 720×1560 pixels 16MP 1080p 4GB RAM Helio P22…
Xem tiếp

HTC Wildfire E1 plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 12g, 8.9mmAndroid 9.032GB, microSDXCBrand: 6.09″ 720×1560 pixels 16MP 1080p 3GB RAM Helio P23…
Xem tiếp

HTC Wildfire E1

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 12g, 8.9mmAndroid 9.032GB, microSDXCBrand: 6.09″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 3GB RAM Helio P23…
Xem tiếp

HTC One M9 Prime Camera

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2016, Dày Tháng 5158g, 9.6mmAndroid 5, Sense UI 716GB, microSDXCBrand: 5.0″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 2GB RAM…