Xem tiếp

Honor 90

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 183g, 7.8mm Android 13, MagicOS 7.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″…
Xem tiếp

Honor 90 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 192g, 8.1mm Android 13, MagicOS 7.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.78″…
Xem tiếp

Máy tính bảng Honor Pad V8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 485g, 7.4mm Android 12, MagicOS 6.1 128GB/256GB, microSDXC 11.0″ 2560×1600 pixels 13MP…
Xem tiếp

Honor Play7T

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 196g, 8.3mm Android 12, Magic UI 6.1 128GB/256GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Honor Play7T Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 4 175g, 7.4mm Android 12, Magic UI 6.1 128GB/256GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Honor 70 Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 194g, 8.7mm Android 12, Magic UI 6.1 128GB, Chưa có thông tin 6.5″ 720×1600…
Xem tiếp

Honor Magic5 Ultimate

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 217g, 8.8mm Android 13, MagicOS 7.1 512GB, không có thẻ nhớ 6.81″…
Xem tiếp

Honor Magic5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 191g, 7.8mm Android 13, MagicOS 7.1 256GB, không có thẻ nhớ 6.73″…
Xem tiếp

Honor Magic5 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3 219g, 8.8mm Android 13, MagicOS 7.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.81″…
Xem tiếp

Honor Magic5 Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 175g, 7.9mm Android 12, Magic UI 6.1 128GB, không có thẻ nhớ 6.67″…
Xem tiếp

Honor X8a

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 179g, 7.5mm Android 12, Magic UI 6.1 128GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Honor X5

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2g, 8.9mm Android 12 32GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels 8MP 1080p 2GB…
Xem tiếp

Honor 80 Pro Flat

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 186g or 193g, 7.9mm Android 12, Magic UI 7 256GB, no card…
Xem tiếp

Honor X7a

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1 196g, 8.3mm Android 12, Magic UI 6.1 128GB, microSDXC 6.75″ 720×1600 pixels…