Xem tiếp

Honor X40 GT Racing

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 199.5g, 8.5mm Android 13, Magic UI 7.1 512GB/256GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Honor V Purse

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 214g, 4.3mm Android 13, MagicOS 7.2 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 7.71″ 2016×2348…
Xem tiếp

Honor X6a

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 188g, 8.4mm Android 13, Magic UI 7.1 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels…
Xem tiếp

Máy tính bảng Honor Pad X9

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 495g, 6.9mm Android 13, MagicOS 7.1 128GB, không có thẻ nhớ 11.5″ 1200×2000…
Xem tiếp

Honor MagicPad 13

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 660g or 673g, 6.5mm Android 13, MagicOS 7.2 128GB/256GB/512GB, no card…
Xem tiếp

Honor Watch 4

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 32g, 11.2mm MagicOS 7.2 4GB 32MB RAM, không có thẻ nhớ 1.75″ 390×450…
Xem tiếp

Honor Magic V2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 231g or 237g, 4.7mm Android 13, MagicOS 7.2 256GB/512GB/1TB, no card…
Xem tiếp

Honor X50i

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 179g, 7.5mm Android 13, Magic UI 7.1 256GB, không có thẻ nhớ 6.7″…
Xem tiếp

Honor Play 40

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 188g, 8.4mm Android 13, Magic UI 7.1 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.56″…
Xem tiếp

Honor X50

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7 185g, 8mm Android 13, Magic UI 7.1 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.78″…
Xem tiếp

Honor 90 Lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 179g, 7.5mm Android 13, Magic UI 7.1 256GB, không có thẻ nhớ 6.7″…
Xem tiếp

Honor 90

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 183g, 7.8mm Android 13, MagicOS 7.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.7″…
Xem tiếp

Honor 90 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 6 192g, 8.1mm Android 13, MagicOS 7.1 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.78″…