Xem tiếp

Doogee T20

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12 478g, 7.9mm Android 12 256GB, microSDXC 10.4″ 1200×2000 pixels 160MP 1440p 8GB…
Xem tiếp

Doogee S99

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12 15.5mm Android 12 128GB, microSDXC 6.3″ 1080×2340 pixels 108MP 2160p 8GB RAM…
Xem tiếp

Doogee X98

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11 8.8mm Android 12 16GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 8MP 720p 3GB RAM…
Xem tiếp

Doogee X98 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 11 8.8mm Android 12 64GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 12MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

Doogee V30

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12 376g, 18.3mm Android 12 256GB, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 2160p 8GB…
Xem tiếp

Doogee S100

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3.9mm Android 12 256GB, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 1440p 12GB RAM…
Xem tiếp

Doogee V Max

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 27.3mm Android 12 256GB, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 2160p 12GB RAM…
Xem tiếp

Doogee S100 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2.9mm Android 12 256GB, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels 108MP 1440p 8GB RAM…
Xem tiếp

Doogee S89 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 8g, 19.4mmAndroid 12256GB, microSDXCBrand: 6.3″ 1080×2340 pixels 64MP 1440p 8GB RAM Helio P90…
Xem tiếp

Doogee X97

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 89.7mmAndroid 1216GB, microSDXCBrand: 6.0″ 720×1440 pixels 8MP 720p 3GB RAM Helio A22 4200mAh Li-Poi…
Xem tiếp

Doogee D11

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 10.7mmProprietary Không có thẻ nhớBrand: 1.32″ 360×360 pixels NO   Realtek 8763EW 300mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Doogee V11

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7340g, 16.1mmAndroid 11128GB, Chưa có thông tin [*]Brand: 6.39″ 720×1560 pixels 48MP 1440p 8GB RAM Dimensity 700…
Xem tiếp

Doogee CS3

Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7g, 11.3mmProprietary Không có thẻ nhớBrand: 1.69″ 240×280 pixels NO   Realtek 8762DK 235mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Doogee S61 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 7266g, 14.6mmAndroid 12128GB, microSDXCBrand: 6.0″ 720×1440 pixels 48MP 1080p 6GB RAM Helio G35 5180mAh…