Xem tiếp

Blackview BV9300

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5 520g, 22.8mm Android 12, Doke-OS 3.1 256GB, microSDXC 6.7″ 1080×2388 pixels 50MP…
Xem tiếp

Blackview Oscal C70

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 5g, 8.8mm Android 12, Doke-OS 3.1 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1600 pixels 50MP 1080p…
Xem tiếp

Blackview A53

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3g, 9.4mm Android 12, Doke OS 3.0 16GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels…
Xem tiếp

Blackview A53 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 3.6g, 9.4mm Android 12, Doke OS 3.0 64GB, microSDXC 6.5″ 720×1600 pixels…
Xem tiếp

Blackview Oscal S80

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 2 460g, 18.9mm Android 12, Doke-OS 3.0 128GB, microSDXC 6.58″ 1080×2408 pixels…
Xem tiếp

Blackview BV5200 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2022, Dày Tháng 12g, 13.7mmAndroid 12, Doke-OS 3.064GB, microSDXCBrand: 6.1″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

Blackview BV9200

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 1g, 13.6mmAndroid 12, Doke-OS 3.1256GB, microSDXCBrand: 6.6″ 1080×2408 pixels 50MP 1440p 8GB…
Xem tiếp

Blackview A80 Plus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 12180g, 8.8mmAndroid 1064GB, microSDXCBrand: 6.49″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 4GB RAM MediaTek MT6762V 4680mAh…
Xem tiếp

Blackview BV6300 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2020, Dày Tháng 5230g, 12.8mmAndroid 10128GB, microSDXCBrand: 5.7″ 720×1440 pixels 16MP 1080p 6GB RAM Helio P70 4380mAh…