Đây là bản rom gốc đuôi .ftt dành cho SONY Xperia Z3  model D6603 – mã hiệu : 23.5.A.0.570