04/09/2015

Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Ace NXT (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Ace NXT (Lấy ngay) Model hỗ trợ gồm :  SM-G310HN, SM-G313H, SM-G313HN, SM-G313HU, SM-G313HY, SM-G313HZ, SM-G313M, SM-G313ML, SM-G313MU, SM-G313MY, SM-G313U Operation: Unlock Selected model: SM-G313HZ Reading phone info… Model: SM-G313HZ Android version: 4.4.2 Product code: SM-G313HZKZGLB Phone version: G313HZDXU0AOB1 PDA version: G313HZDBU0AOB4 CSC sales code: GLB HW version: […]

Đọc tiếp