23/01/2015

Hướng dẫn ROOT Galaxy S4 Mini Sprint (SPH-L520) 4.2.2-4.4.2

Hướng dẫn ROOT Galaxy S4 Mini Sprint (SPH-L520) 4.2.2-4.4.2 Các bước tiến hành : 1- Download file – Bạn cần download driver cho S4 mini sph-l520 , nếu bạn đã cài kies hoặc samsung usb driver trước đó thì có thể bỏ qua bước này : LINk download USB driver tại đây – Tải file […]

Đọc tiếp