Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Gio GT-S5660 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Gio GT-S5660 (Lấy ngay) Reading phone info… Model: GT-S5660 Cal date: 2012-04-19 Factory SW: S5660XXKTK_TCLKT1 Unique number: 21810000010647 Memory phone: KAT007012C(S5660) PDA/CSC version: S5660MUGKG3/S5660MBMCKG3 Phone version: S5660MUGKG3 Phone HW: MP 0.600 Cal date: 2012.07.03 Reading IMEI… OK IMEI: 3599040497xxxx Phone S/N: RF1C69MVGQ Build: M76XX-TSNCJOLYM-6140 Bypass MSL… OK […]

Đọc tiếp

Sửa lỗi mất sóng, mất 3G, lỗi không gọi được, kết nối kém, lỗi báo cuộc gọi nhỡ trên Samsung Galaxy S4 , S3, S5, S6 (Vũng Tàu)

Các lỗi thường gặp như : Máy có cột sóng mà không gọi được Máy báo cuộc gọi nhỡ mặc dù vẫn mở bình thường. Sóng 3G yếu, kết nối kém, vào mạng chậm dù đã cấu hình 3G đầy đủ. Máy báo “Not registered on network” Unlockvungtau.com Nhận unlock, sửa các lỗi về sóng, […]

Đọc tiếp

Fix lỗi sóng, lỗi cuộc gọi, network , lỗi không đăng ký mạng, lỗi 3G trên Samsung Galaxy Note II N7100 4.4.2 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com nhận Unlock, mở mạng, Fix lỗi sóng, lỗi cuộc gọi, network , lỗi không đăng ký mạng, lỗi 3G trên Samsung Galaxy Note II N7100 4.4.2 , nhận Uprom , nâng cấp, hạ cấp Note 2 N7100. Giá tốt tại tp Vũng Tàu.

Đọc tiếp