mở mạng samsung

Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy E7 SM-E700 (Vũng Tàu)

07/09/2015    
   

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy E7 SM-E700 (Lấy ngay) Model hỗ trợ unlock gồm : SM-E7000, SM-E7009, SM-E700F, SM-E700F/DS, SM-E700H, SM-E700H/DD, SM-E700H/DS, SM-E700M, SM-E700M/DS Operation: Unlock Selected model: SM-E700F Waiting ADB device… OK Reading phone info… Model: SM-E700F Android version: 4.4.4 Product code: SM-E700FZWDKSA Phone version: E700FXXU1AOAA PDA version: E700FXXU1AOAA CSC version: E700FOJV1AOAA CSC country code: KSA CSC sales code: KSA HW version: MP 0.300 Phone S/N: R58G12HMJ2W Modem…    đọc tiếp 

Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Gio GT-S5660 (Vũng Tàu)

27/08/2015    
   

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã Samsung Galaxy Gio GT-S5660 (Lấy ngay) Reading phone info… Model: GT-S5660 Cal date: 2012-04-19 Factory SW: S5660XXKTK_TCLKT1 Unique number: 21810000010647 Memory phone: KAT007012C(S5660) PDA/CSC version: S5660MUGKG3/S5660MBMCKG3 Phone version: S5660MUGKG3 Phone HW: MP 0.600 Cal date: 2012.07.03 Reading IMEI… OK IMEI: 3599040497xxxx Phone S/N: RF1C69MVGQ Build: M76XX-TSNCJOLYM-6140 Bypass MSL… OK Unlocking… OK Reseting… OK Unlock done

Unlock, mở mạng, giải mã điện thoại Samsung SGH-T746 Impact (Vũng Tàu)

26/08/2015    
   

Unlockvungtau.com Nhận Unlock, mở mạng, giải mã điện thoại Samsung SGH-T746 Impact (Lấy ngay) Reading phone info… OK Model: SGH-T746 Cal date: 2010-03-08 Factory SW: BMJB3 Unique number: 55680001663417 Memory phone: K5R2G1GACC(T746)S Phone S/N: RPAB639064 Reading IMEI… OK IMEI: 3578010316xxxxx Reading software version… OK Phone version: T746BMJB3 Searching sysinfo… OK Reading sysinfo… OK Freeze code: 90702095 NET lock: 38638196 Sub lock: 00000000 SP lock: 41405274 CP lock: 00000000 For check lock status: *#7465625#

Hỗ trợ