Unlock, mở mạng nạp tiếng Việt cho Samsung Galaxy S4 active I537 (Vũng Tàu)

Unlockvungtau.com nhận unlock, mở mạng nạp tiếng Việt cho Samsung Galaxy S4 active I537 (Lấy ngay) Reading phone info… Model: SAMSUNG-SGH-I537 Android version: 4.4.2 Product code: SGH2I537ZBMATT Phone version: I537UCUAMF3 PDA version: I537UCUAMF3 CSC version: I537ATTAMF3 IMEI: 3573650526xxxxx Phone S/N: R31D90ZFX3D Checking phone at COM43 OK Backuping NVM… OK Checking Super user right… true Backuping MMCBLK… […]

Đọc tiếp