Tên khác Tạ Quang Hiện
Năm sinh Tân Sửu 1841 -…
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883)
– Pháp đô hộ (1883-1945)

Tức Tạ Quang Hiện, anh hùng kháng Pháp quê làng Quan Lang, huyện Thụy Anh, phủ Thái Bình, tỉnh Nam Định (nay thuộc xã Quan Lang, huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình).

Ông đỗ tú tài Võ làm Đốc binh quân sự Tuyên Quang, từng cùng Lưu Vĩnh Phúc dẹp các đám thổ phỉ vùng núi.

Năm 1882, ông được thăng làm Đô đốc. Đến năm 1883 do áp lực của Pháp triều đình buộc ông bãi binh. Ông không tuân lệnh, tập hợp nghĩa quân dấy lên kháng chiến, sát cánh với Nguyễn Thiện Thuật đánh Pháp tại các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Năm Đinh hợi 1887, ông bị giặc bắt ở Bình Bắc. Chẳng bao lâu ông vượt ngục trốn thoát, sau đó tiếp tục huy động nghĩa quân kháng chiến ở vùng Đông Triều, Mông Cái. Sau một thời gian ông mất trong quân.

Hiện nay ở vùng Đông Triều có đền thờ ông.

Ông có ba con trai: Tạ Quang Hùng Tạ Quang Hổ, Tạ Quang Beo. Sau khi ông mất, ba người con vẫn hoạt động chống Pháp. Trận đánh đồn Nho Quan ngày 7-1-1915 do Tạ Quang Hổ chỉ huy.

Còn truyền tụng một bài thơ ông tỏ chí khí khi ông không tuân lệnh đầu hàng của triều đình:

Cái nợ tang bồng tí tẻo teo,
Nay đòi mai hỏi tiếng ong eo.
Ta nay quyết kéo trời Nam lại,
Kẻo để giang sơn đổ lộn phèo.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Phạm Đình Dục

Tên khác Mộng Phủng – Loát Trúc Đạo Nhân – Văn Sử Thị Tỉnh thành Hải Dương Thời…
Chi tiết

Từ Diễn Đồng

Tên khác Long Tài Tỉnh thành Hà Nội Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945) Nhà thơ cận…
Chi tiết

Đặng Thành Tích

Năm sinh … – Đinh Hợi 1887 Tỉnh thành Quảng Ngãi Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…
Chi tiết

Lữ Xuân Uy

Tên khác Thúc Bào Năm sinh Mậu Tuất 1838 – Canh Dần 1890 Tỉnh thành Nam Định Thời…