[14]-Nhà Trần (1225-1400)

Sử Hy Nhan

Tỉnh thành Hà Tĩnh
Thời kì – Nhà Trần (1225-1400)

Nhà sử học đời Trần, không rõ năm sinh, năm mất. Ông nổi tiếng văn thơ và làu thông kinh sử, nên được vua ban họ Sử không rõ họ thật, quê ở huyện Phi Lộc, Châu Hoan tức tỉnh Nghệ An (nay là huyện Can Lộc, thuộc tỉnh Hà Tĩnh).

Ông đỗ Trạng nguyên đời Trần Duệ tông, làm đến Hành khiển tri kinh diên tức quan chức trông nom việc giảng sách kinh sử cho vua.

Trong Quần hiền phú tập còn ghi lại một bài phú Trảm xà kiếm (Gươm chém rắn) của ông, từ nội dung đến hình thức đều đặc sắc.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..