ROM Tiếng Việt Cho Samsung Galaxy S5 Canada model SM-G900W8 6.0.1 (Vũng Tàu)

100.000

Đây là bản ROM dành cho Samsung Galaxy S5 Canada model SM-G900W8. Android 6.0.1. ROM dạng .tar flash qua Odin.

Đặc điểm :

  • 100% nguyên gốc, chỉ thêm ngôn ngữ tiếng Việt cho tiện sử dụng.
  • Không tùy biến, không thêm , chỉnh sửa nên đảm bảo độ mượt của bản rom gốc.
  • Flash qua Odin và có thể flash từ mọi nền.
  • Hard reset không mất tiếng Việt.

Lưu ý : Sau khi flash bạn cần hard reset từ recovery cho máy sạch sẽ, nên backup hết dữ liệu như danh bạ, hình ảnh, tin nhắn

Mô tả

ROM Tiếng Việt Cho Samsung Galaxy S5 Canada model SM-G900W8 6.0.1 (Odin)

Đây là bản ROM dành cho Samsung Galaxy S5 Canada model SM-G900W8. Android 6.0.1. ROM dạng .tar flash qua Odin.

Đặc điểm :

  • 100% nguyên gốc, chỉ thêm ngôn ngữ tiếng Việt cho tiện sử dụng.
  • Không tùy biến, không thêm , chỉnh sửa nên đảm bảo độ mượt của bản rom gốc.
  • Flash qua Odin và có thể flash từ mọi nền.
  • Hard reset không mất tiếng Việt.

Lưu ý : Sau khi flash bạn cần hard reset từ recovery cho máy sạch sẽ, nên backup hết dữ liệu như danh bạ, hình ảnh, tin nhắn

Một số hình ảnh sau khi flash thành công

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ROM Tiếng Việt Cho Samsung Galaxy S5 Canada model SM-G900W8 6.0.1 (Vũng Tàu)”

Có thể bạn thích…

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table './minimum_unlock17/unlock_woocommerce_sessions' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO unlock_woocommerce_sessions (`session_key`, `session_value`, `session_expiry`) VALUES ('8d81477d34de08f5bc709309b18e1093', 'a:7:{s:4:\"cart\";s:6:\"a:0:{}\";s:11:\"cart_totals\";s:367:\"a:15:{s:8:\"subtotal\";i:0;s:12:\"subtotal_tax\";i:0;s:14:\"shipping_total\";i:0;s:12:\"shipping_tax\";i:0;s:14:\"shipping_taxes\";a:0:{}s:14:\"discount_total\";i:0;s:12:\"discount_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_total\";i:0;s:17:\"cart_contents_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_taxes\";a:0:{}s:9:\"fee_total\";i:0;s:7:\"fee_tax\";i:0;s:9:\"fee_taxes\";a:0:{}s:5:\"total\";i:0;s:9:\"total_tax\";i:0;}\";s:15:\"applied_coupons\";s:6:\"a:0:{}\";s:22:\"coupon_discount_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:26:\"coupon_discount_tax_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:21:\"removed_cart_contents\";s:6:\"a:0:{}\";s:8:\"customer\";s:687:\"a:26:{s:2:\"id\";s:1:\"0\";s:13:\"date_modified\";s:0:\"\";s:8:\"postcode\";s:0:\"\";s:4:\"city\";s:0:\"\";s:9:\"address_1\";s:0:\"\";s:7:\"address\";s:0:\"\";s:9:\"address_2\";s:0:\"\";s:5:\"state\";s:0:\"\";s:7:\"country\";s:2:\"VN\";s:17:\"shipping_postcode\";s:0:\"\";s:13:\"shipping_city\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_1\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_address\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_2\";s:0:\"\";s:14:\"shipping_state\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_country\";s:2:\"VN\";s:13:\"is_vat_exempt\";s:0:\"\";s:19:\"calculated_shipping\";s:0:\"\";s:10:\"first_name\";s:0:\"\";s:9:\"last_name\";s:0:\"\";s:7:\"company\";s:0:\"\";s:5:\"phone\";s:0:\"\";s:5:\"email\";s:0:\"\";s:19:\"shipping_first_name\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_last_name\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_company\";s:0:\"\";}\";}', 1600967940) ON DUPLICATE KEY UPDATE `session_value` = VALUES(`session_value`), `session_expiry` = VALUES(`session_expiry`)