ROM tiếng Việt Android 6.0.1 dành cho Samsung Galaxy S6 TMobile model SM-G920T (Vũng Tàu)

100.000

ROM được build dưới dạng .md5, flash qua Odin từ mọi nền Lollipop hoặc Marshmallow 6.0.1

Không có app nhà mạng tmobile, không có logo nhà mạng tmobile khi khởi động, sạch sẽ như rom quốc tế dành cho Samsung S6. (xem video bên dưới để biết thêm chi tiết)

Ổn định, mượt mà, wifi, 4g nhanh, tốt. Hard reset không mất tiếng Việt

Mô tả

Đây là bản ROM được thêm ngôn ngữ tiếng Việt dành cho Samsung Galaxy S6 TMobile model SM-G920T Đặc điểm chính

ROM được build dưới dạng .md5, flash qua Odin từ mọi nền Lollipop hoặc Marshmallow 6.0.1

Không có app nhà mạng tmobile, không có logo nhà mạng tmobile khi khởi động, sạch sẽ như rom quốc tế dành cho Samsung S6. (xem video bên dưới để biết thêm chi tiết)

Ổn định, mượt mà, wifi, 4g nhanh, tốt. Hard reset không mất tiếng Việt

Video

Một số hình ảnh sau khi flash thành công qua Odin

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ROM tiếng Việt Android 6.0.1 dành cho Samsung Galaxy S6 TMobile model SM-G920T (Vũng Tàu)”

Có thể bạn thích…

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table './minimum_unlock17/unlock_woocommerce_sessions' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO unlock_woocommerce_sessions (`session_key`, `session_value`, `session_expiry`) VALUES ('e394525f1c477726c70934cfb6d59b3a', 'a:7:{s:4:\"cart\";s:6:\"a:0:{}\";s:11:\"cart_totals\";s:367:\"a:15:{s:8:\"subtotal\";i:0;s:12:\"subtotal_tax\";i:0;s:14:\"shipping_total\";i:0;s:12:\"shipping_tax\";i:0;s:14:\"shipping_taxes\";a:0:{}s:14:\"discount_total\";i:0;s:12:\"discount_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_total\";i:0;s:17:\"cart_contents_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_taxes\";a:0:{}s:9:\"fee_total\";i:0;s:7:\"fee_tax\";i:0;s:9:\"fee_taxes\";a:0:{}s:5:\"total\";i:0;s:9:\"total_tax\";i:0;}\";s:15:\"applied_coupons\";s:6:\"a:0:{}\";s:22:\"coupon_discount_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:26:\"coupon_discount_tax_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:21:\"removed_cart_contents\";s:6:\"a:0:{}\";s:8:\"customer\";s:687:\"a:26:{s:2:\"id\";s:1:\"0\";s:13:\"date_modified\";s:0:\"\";s:8:\"postcode\";s:0:\"\";s:4:\"city\";s:0:\"\";s:9:\"address_1\";s:0:\"\";s:7:\"address\";s:0:\"\";s:9:\"address_2\";s:0:\"\";s:5:\"state\";s:0:\"\";s:7:\"country\";s:2:\"VN\";s:17:\"shipping_postcode\";s:0:\"\";s:13:\"shipping_city\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_1\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_address\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_2\";s:0:\"\";s:14:\"shipping_state\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_country\";s:2:\"VN\";s:13:\"is_vat_exempt\";s:0:\"\";s:19:\"calculated_shipping\";s:0:\"\";s:10:\"first_name\";s:0:\"\";s:9:\"last_name\";s:0:\"\";s:7:\"company\";s:0:\"\";s:5:\"phone\";s:0:\"\";s:5:\"email\";s:0:\"\";s:19:\"shipping_first_name\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_last_name\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_company\";s:0:\"\";}\";}', 1600967580) ON DUPLICATE KEY UPDATE `session_value` = VALUES(`session_value`), `session_expiry` = VALUES(`session_expiry`)