ROM Stock, Rom Cứu Máy Cho Samsung Galaxy S6 Edge T Mobile. SM-G928T

50.000

Danh sách các bản rom 4 file, rom cứu máy dành cho Samsung Galaxy S6 Edge model SM-G928T

Lưu ý :

  • Bạn cần biết sử dụng Odin để flash file.
  • Yêu cầu máy đã unlock, và không có tài khoản gmail
  • ROM 4 file sẽ xóa sạch dữ liệu nên bạn cần nhớ backup ra PC trước khi chạy.

Mô tả

Danh sách các bản rom 4 file, rom cứu máy dành cho Samsung Galaxy S6 Edge model SM-G928T

ROM gốc Android 7.0 Nougat G928TUVS5ERF2 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVS5ERF2_CL12422662_QB18546590_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G928TUVS5ERF2_CL12422662_QB18546590_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVS5ERF2_CP9927027_CL12422662_QB18546590_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB5ERF2_CL12422662_QB18546590_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 7.0 Nougat G928TUVS5ERE1S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVS5ERE1_CL12422662_QB18001947_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G928TUVS5ERE1_CL12422662_QB18001947_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVS5ERE1_CP9612039_CL12422662_QB18001947_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB5ERE1_CL12422662_QB18001947_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 7.0 Nougat G928TUVS5ERD1 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVS5ERD1_CL12422662_QB17694786_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G928TUVS5ERD1_CL12422662_QB17694786_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVS5ERD1_CP9405443_CL12422662_QB17694786_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB5ERD1_CL12422662_QB17694786_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 7.0 Nougat G928TUVS5ERC1 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVS5ERC1_CL12422662_QB17220345_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G928TUVS5ERC1_CL12422662_QB17220345_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVS5ERC1_CP9130061_CL12422662_QB17220345_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB5ERC1_CL12422662_QB17220345_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 7.0 Nougat G928TUVS5ERA1 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVS5ERA1_CL12422662_QB16489508_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G928TUVS5ERA1_CL12422662_QB16489508_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVS5ERA1_CP8638508_CL12422662_QB16489508_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB5ERA1_CL12422662_QB16489508_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 7.0 Nougat G928TUVS4EQK1 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVS4EQK1_CL12422662_QB15641274_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G928TUVS4EQK1_CL12422662_QB15641274_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVS4EQK1_CP8010809_CL12422662_QB15641274_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4EQK1_CL12422662_QB15641274_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 7.0 Nougat G928TUVU4EQJ3 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVU4EQJ3_CL12422662_QB15387567_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G928TUVU4EQJ3_CL12422662_QB15387567_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVU4EQJ3_CP7821835_CL12422662_QB15387567_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4EQJ3_CL12422662_QB15387567_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 7.0 Nougat G928TUVU4EQG3 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVU4EQG3_CL10809541_QB14339524_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G928TUVU4EQG3_CL10809541_QB14339524_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVU4EQG3_CP7024307_CL10809541_QB14339524_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4EQG3_CL10809541_QB14339524_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 7.0 Nougat G928TUVU4EQE1 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVU4EQE1_CL10809541_QB13508907_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G928TUVU4EQE1_CL10809541_QB13508907_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVU4EQE1_CP6427190_CL10809541_QB13508907_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4EQE1_CL10809541_QB13508907_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 7.0 Nougat G928TUVU4EQC6 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVU4EQC6_CL10809541_QB12921384_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G928TUVU4EQC6_CL10809541_QB12921384_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVU4EQC6_CP6021645_CL10809541_QB12921384_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4EQC6_CL10809541_QB12921384_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 6.0.1 G928TUVU4DQC2 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVU4DQC2_CL9831985_QB12981835_REV00_user_low_ship.tar.md5
BL_G928TUVU4DQC2_CL9831985_QB12981835_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVU4DQC2_CL9831985_QB12981835_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4DQC2_CL9831985_QB12981835_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 6.0.1 G928TUVS4DQA1 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVS4DQA1_CL9831985_QB12222086_REV00_user_low_ship.tar.md5
BL_G928TUVS4DQA1_CL9831985_QB12222086_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVS4DQA1_CL9831985_QB12222086_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4DQA1_CL9831985_QB12222086_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 6.0.1 G928TUVU4DPK6 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVU4DPK6_CL9831985_QB11686699_REV00_user_low_ship.tar.md5
BL_G928TUVU4DPK6_CL9831985_QB11686699_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVU4DPK6_CL9831985_QB11686699_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4DPK6_CL9831985_QB11686699_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 6.0.1 G928TUVS4DPH2 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

AP_G928TUVS4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar.md5
BL_G928TUVS4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVS4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM gốc Android 6.0.1G928TUVU2DPD1 S6 Edge T Mobile. SM-G928T

BL_G928TUVU2DPD1_CL7652062_QB9120289_REV00_user_low_ship.tar.md5
AP_G928TUVU2DPD1_CL7652062_QB9120289_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVU2DPD1_CL7652062_QB9120289_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB2DPD1_CL7652062_QB9120289_REV00_user_low_ship.tar.md5

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ROM Stock, Rom Cứu Máy Cho Samsung Galaxy S6 Edge T Mobile. SM-G928T”