Giảm giá!

ROM Stock, Rom Cứu Máy Cho Samsung Galaxy S6 Edge T Mobile model SM-G928T

70.000 50.000

Full danh sách các bản ROM gốc, rom 4 file, rom chuẩn flash qua Odin, ROM cứu máy cho Samsung Galaxy S6 Edge T Mobile. SM-G928T

Lưu ý : ROM gốc không có khả năng xóa FRP lock. Không có thể tự Unlock.

Mô tả

Full danh sách các bản ROM gốc, rom 4 file, rom chuẩn flash qua Odin, ROM cứu máy cho Samsung Galaxy S6 Edge T Mobile. SM-G928T

ROM Full 7.0 SM-G928T G928TUVU4EQE1

AP_G928TUVU4EQE1_CL10809541_QB13508907_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G928TUVU4EQE1_CL10809541_QB13508907_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVU4EQE1_CP6427190_CL10809541_QB13508907_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4EQE1_CL10809541_QB13508907_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM Full 7.0 SM-G928T G928TUVU4EQC6

AP_G928TUVU4EQC6_CL10809541_QB12921384_REV00_user_low_ship_meta.tar.md5
BL_G928TUVU4EQC6_CL10809541_QB12921384_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVU4EQC6_CP6021645_CL10809541_QB12921384_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4EQC6_CL10809541_QB12921384_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM Full 6.0.1 SM-G928T G928TUVU4DQC2

AP_G928TUVU4DQC2_CL9831985_QB12981835_REV00_user_low_ship.tar.md5
BL_G928TUVU4DQC2_CL9831985_QB12981835_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVU4DQC2_CL9831985_QB12981835_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4DQC2_CL9831985_QB12981835_REV00_user_low_ship.tar.md5

ROM full 6.0.1 SM-G928T G928TUVU4DPK6

AP_G928TUVU4DPK6_CL9831985_QB11686699_REV00_user_low_ship.tar.md5
BL_G928TUVU4DPK6_CL9831985_QB11686699_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVU4DPK6_CL9831985_QB11686699_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4DPK6_CL9831985_QB11686699_REV00_user_low_ship.tar.md5

samsung-galaxy-s6-edge-plus-sm-g928t

ROM Full 6.0.1 SM-G928T G928TUVS4DPH2

AP_G928TUVS4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar.md5
BL_G928TUVS4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar.md5
CP_G928TUVS4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar.md5
CSC_TMB_G928TTMB4DPH2_CL8479853_QB10768217_REV00_user_low_ship.tar.md5

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ROM Stock, Rom Cứu Máy Cho Samsung Galaxy S6 Edge T Mobile model SM-G928T”

Có thể bạn thích…

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table './minimum_unlock17/unlock_woocommerce_sessions' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO unlock_woocommerce_sessions (`session_key`, `session_value`, `session_expiry`) VALUES ('caf8fb3fbda6725a621f796d2139a2fd', 'a:7:{s:4:\"cart\";s:6:\"a:0:{}\";s:11:\"cart_totals\";s:367:\"a:15:{s:8:\"subtotal\";i:0;s:12:\"subtotal_tax\";i:0;s:14:\"shipping_total\";i:0;s:12:\"shipping_tax\";i:0;s:14:\"shipping_taxes\";a:0:{}s:14:\"discount_total\";i:0;s:12:\"discount_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_total\";i:0;s:17:\"cart_contents_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_taxes\";a:0:{}s:9:\"fee_total\";i:0;s:7:\"fee_tax\";i:0;s:9:\"fee_taxes\";a:0:{}s:5:\"total\";i:0;s:9:\"total_tax\";i:0;}\";s:15:\"applied_coupons\";s:6:\"a:0:{}\";s:22:\"coupon_discount_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:26:\"coupon_discount_tax_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:21:\"removed_cart_contents\";s:6:\"a:0:{}\";s:8:\"customer\";s:687:\"a:26:{s:2:\"id\";s:1:\"0\";s:13:\"date_modified\";s:0:\"\";s:8:\"postcode\";s:0:\"\";s:4:\"city\";s:0:\"\";s:9:\"address_1\";s:0:\"\";s:7:\"address\";s:0:\"\";s:9:\"address_2\";s:0:\"\";s:5:\"state\";s:0:\"\";s:7:\"country\";s:2:\"VN\";s:17:\"shipping_postcode\";s:0:\"\";s:13:\"shipping_city\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_1\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_address\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_2\";s:0:\"\";s:14:\"shipping_state\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_country\";s:2:\"VN\";s:13:\"is_vat_exempt\";s:0:\"\";s:19:\"calculated_shipping\";s:0:\"\";s:10:\"first_name\";s:0:\"\";s:9:\"last_name\";s:0:\"\";s:7:\"company\";s:0:\"\";s:5:\"phone\";s:0:\"\";s:5:\"email\";s:0:\"\";s:19:\"shipping_first_name\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_last_name\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_company\";s:0:\"\";}\";}', 1600969049) ON DUPLICATE KEY UPDATE `session_value` = VALUES(`session_value`), `session_expiry` = VALUES(`session_expiry`)