ROM Gốc, ROM Full, ROM Cứu Máy, ROM Tiếng Việt Cho Samsung Galaxy S8 Active SM-G892A

50.000

Danh sach các Bản ROM Full, ROM Chuẩn Dành Cho Samsung Galaxy S8 Active SM-G892A, Bạn Chỉ Cần Tải Về Máy Và Flash Qua Odin.

Lưu ý : flash 4 files sẽ xóa máy, nếu bạn muốn có tv mà ko mất dữ liệu, hãy liên hệ ZALO 0128 444 8118 để được hỗ trợ nhé (Chỉ dành cho khách hàng mua file)

Mô tả

Danh sách các bản ROM Gốc, ROM Full, ROM Cứu Máy, ROM Tiếng Việt Cho Samsung Galaxy S8 Active SM-G892A

Dưới Đây Là Các Bản ROM Full, ROM Chuẩn Dành Cho Samsung Galaxy S8 Active SM-G892A, Bạn Chỉ Cần Tải Về Máy Và Flash Qua Odin.

Lưu ý : flash 4 files sẽ xóa máy, nếu bạn muốn có tv mà ko mất dữ liệu, hãy liên hệ ZALO 0128 444 8118 để được hỗ trợ nhé (Chỉ dành cho khách hàng mua file)

ROM Full 8.0.0 Oreo G892AUCS3BRG1 Samsung Galaxy S8 Active SM-G892A

AP_G892AUCS3BRG1_CL13220380_QB18877188_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G892AUCS3BRG1_CL13220380_QB18877188_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G892AUCS3BRG1_CP10126269_CL13220380_QB18877188_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G892AATT3BRG1_CL13220380_QB18877188_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 8.0.0 Oreo G892AUCS2BRF2 Samsung Galaxy S8 Active SM-G892A

AP_G892AUCS2BRF2_CL13220380_QB18425797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G892AUCS2BRF2_CL13220380_QB18425797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G892AUCS2BRF2_CP9853175_CL13220380_QB18425797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G892AATT2BRF2_CL13220380_QB18425797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 7.0 Nougat G892AUCS2ARB1 Samsung Galaxy S8 Active SM-G892A

AP_G892AUCS2ARB1_CL12551610_QB17003037_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G892AUCS2ARB1_CL12551610_QB17003037_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G892AUCS2ARB1_CP8985443_CL12551610_QB17003037_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G892AATT2ARB1_CL12551610_QB17003037_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 7.0 Nougat G892AUCS2ARA1 Samsung Galaxy S8 Active SM-G892A

AP_G892AUCS2ARA1_CL12551610_QB16444947_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G892AUCS2ARA1_CL12551610_QB16444947_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G892AUCS2ARA1_CP8602733_CL12551610_QB16444947_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G892AATT2ARA1_CL12551610_QB16444947_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 7.0 Nougat G892AUCU1AQG4 Samsung Galaxy S8 Active SM-G892A

AP_G892AUCU1AQG4_CL11775104_QB14352579_REV00_user_lo w_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G892AUCU1AQG4_CL11775104_QB14352579_REV00_user_lo w_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G892AUCU1AQG4_CP7032428_CL11775104_QB14352579_REV 00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G892AATT1AQG4_CL11775104_QB14352579_REV00_use r_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
USERDATA_G892AUCU1AQG4_CL11775104_QB14352579_REV00 _user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ROM Gốc, ROM Full, ROM Cứu Máy, ROM Tiếng Việt Cho Samsung Galaxy S8 Active SM-G892A”

Có thể bạn thích…

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table './minimum_unlock17/unlock_woocommerce_sessions' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO unlock_woocommerce_sessions (`session_key`, `session_value`, `session_expiry`) VALUES ('c3605c2192740551e6c1a902e96116c9', 'a:7:{s:4:\"cart\";s:6:\"a:0:{}\";s:11:\"cart_totals\";s:367:\"a:15:{s:8:\"subtotal\";i:0;s:12:\"subtotal_tax\";i:0;s:14:\"shipping_total\";i:0;s:12:\"shipping_tax\";i:0;s:14:\"shipping_taxes\";a:0:{}s:14:\"discount_total\";i:0;s:12:\"discount_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_total\";i:0;s:17:\"cart_contents_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_taxes\";a:0:{}s:9:\"fee_total\";i:0;s:7:\"fee_tax\";i:0;s:9:\"fee_taxes\";a:0:{}s:5:\"total\";i:0;s:9:\"total_tax\";i:0;}\";s:15:\"applied_coupons\";s:6:\"a:0:{}\";s:22:\"coupon_discount_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:26:\"coupon_discount_tax_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:21:\"removed_cart_contents\";s:6:\"a:0:{}\";s:8:\"customer\";s:687:\"a:26:{s:2:\"id\";s:1:\"0\";s:13:\"date_modified\";s:0:\"\";s:8:\"postcode\";s:0:\"\";s:4:\"city\";s:0:\"\";s:9:\"address_1\";s:0:\"\";s:7:\"address\";s:0:\"\";s:9:\"address_2\";s:0:\"\";s:5:\"state\";s:0:\"\";s:7:\"country\";s:2:\"VN\";s:17:\"shipping_postcode\";s:0:\"\";s:13:\"shipping_city\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_1\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_address\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_2\";s:0:\"\";s:14:\"shipping_state\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_country\";s:2:\"VN\";s:13:\"is_vat_exempt\";s:0:\"\";s:19:\"calculated_shipping\";s:0:\"\";s:10:\"first_name\";s:0:\"\";s:9:\"last_name\";s:0:\"\";s:7:\"company\";s:0:\"\";s:5:\"phone\";s:0:\"\";s:5:\"email\";s:0:\"\";s:19:\"shipping_first_name\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_last_name\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_company\";s:0:\"\";}\";}', 1600966382) ON DUPLICATE KEY UPDATE `session_value` = VALUES(`session_value`), `session_expiry` = VALUES(`session_expiry`)