ROM gốc, rom cứu máy cho Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A (AT&T)

100.000

ROM này sẽ giúp bạn fix soft brick,bị treo, bootloop. Đưa máy về tình trạng nhà sản xuất.

stockrom_romcuumay_unlockvungtau

Lưu ý :

  • Các bản ROM 7.0 Nougat và 8.0.0 Oreo đều đã có tiếng Việt, bạn chỉ cần flash và chọn nó từ menu ngôn ngữ.
  • Các bản rom full sẽ xóa hết dữ liệu trên máy.
  • Bạn nên tìm hiểu trước khi tiến hành mua file, file 6.0.1 mặc định ko có tv sẵn.
  • Stock rom có nghĩa là 100% nhà sx, bạn muốn root, tùy biến xin hãy flash rom cook.
  • Không yêu xin hãy đừng nói lời cay đắng!

Mô tả

ROM gốc, rom cứu máy cho Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A (AT&T)


Đây là bản ROM gốc, 4 file dành cho Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A (AT&T)

ROM này sẽ giúp bạn fix soft brick,bị treo, bootloop. Đưa máy về tình trạng nhà sản xuất.

stockrom_romcuumay_unlockvungtau

ROM Full 8.0.0 Oreo Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A RE4

AP_G935AUCU4CRE4_CL13527040_QB18162197_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G935AUCU4CRE4_CL13527040_QB18162197_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCU4CRE4_CP9711957_CL13527040_QB18162197_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4CRE4_CL13527040_QB18162197_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 7.0 Nougat Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A RD1

AP_G935AUCS4BRD1_CL12564870_QB17646331_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G935AUCS4BRD1_CL12564870_QB17646331_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS4BRD1_CL12564870_QB17646331_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4BRD1_CL12564870_QB17646331_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 7.0 Nougat Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A RC1

AP_G935AUCS4BRC1_CL12564870_QB17333230_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G935AUCS4BRC1_CL12564870_QB17333230_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS4BRC1_CL12564870_QB17333230_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4BRC1_CL12564870_QB17333230_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 7.0 Nougat Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A QL1

AP_G935AUCS4BQL1_CL12564870_QB16118291_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G935AUCS4BQL1_CL12564870_QB16118291_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS4BQL1_CL12564870_QB16118291_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4BQL1_CL12564870_QB16118291_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 7.0 Nougat Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A QJ2

AP_G935AUCS4BQJ2_CL11614766_QB15374891_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G935AUCS4BQJ2_CL11614766_QB15374891_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS4BQJ2_CL11614766_QB15374891_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4BQJ2_CL11614766_QB15374891_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 7.0 Nougat Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A QG1

AP_G935AUCU4BQG1_CL11614766_QB14229788_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G935AUCU4BQG1_CL11614766_QB14229788_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCU4BQG1_CL11614766_QB14229788_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4BQG1_CL11614766_QB14229788_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 7.0 Nougat Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A QE1

AP_G935AUCS4BQE1_CL11198144_QB13491513_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G935AUCS4BQE1_CL11198144_QB13491513_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS4BQE1_CL11198144_QB13491513_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4BQE1_CL11198144_QB13491513_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 7.0 Nougat Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A QD4

AP_G935AUCU4BQD4_CL11198144_QB13294186_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G935AUCU4BQD4_CL11198144_QB13294186_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCU4BQD4_CL11198144_QB13294186_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4BQD4_CL11198144_QB13294186_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 7.0 Nougat Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A QC2

AP_G935AUCS4BQC2_CL10280464_QB12904088_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G935AUCS4BQC2_CL10280464_QB12904088_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS4BQC2_CL10280464_QB12904088_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4BQC2_CL10280464_QB12904088_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 7.0 Nougat Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A QA6

AP_G935AUCU4BQA6_CL10280464_QB12418931_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT_meta.tar.md5
BL_G935AUCU4BQA6_CL10280464_QB12418931_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCU4BQA6_CL10280464_QB12418931_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4BQA6_CL10280464_QB12418931_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
HERO2QLTE_USA_ATT.pit

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PK1

AP_G935AUCS4APK1_CL9439621_QB11452742_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCS4APK1_CL9439621_QB11452742_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS4APK1_CL9439621_QB11452742_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4APK1_CL9439621_QB11452742_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PI2

AP_G935AUCS4API2_CL8575098_QB10880199_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCS4API2_CL8575098_QB10880199_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS4API2_CL8575098_QB10880199_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT4API2_CL8575098_QB10880199_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PH1

AP_G935AUCS2APH1_CL8575098_QB10531135_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCS2APH1_CL8575098_QB10531135_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS2APH1_CL8575098_QB10531135_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT2APH1_CL8575098_QB10531135_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PG1

CSC_ATT_G935AATT2APG1_CL8575098_QB10216255_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
AP_G935AUCU2APG1_CL8575098_QB10216255_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCU2APG1_CL8575098_QB10216255_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCU2APG1_CL8575098_QB10216255_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PF2

AP_G935AUCS2APF2_CL7617530_QB9897831_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCS2APF2_CL7617530_QB9897831_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS2APF2_CL7617530_QB9897831_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT2APF2_CL7617530_QB9897831_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PE1

AP_G935AUCS2APE1_CL7617530_QB9422361_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCS2APE1_CL7617530_QB9422361_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCS2APE1_CL7617530_QB9422361_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT2APE1_CL7617530_QB9422361_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

ROM Full 6.0.1 Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A PB5

AP_G935AUCU1APB5_CL7193387_QB8719396_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_G935AUCU1APB5_CL7193387_QB8719396_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_G935AUCU1APB5_CL7193387_QB8719396_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_ATT_G935AATT1APB5_CL7193387_QB8719396_REV02_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

Lưu ý :

  • Các bản ROM 7.0 Nougat và 8.0.0 Oreo đều đã có tiếng Việt, bạn chỉ cần flash và chọn nó từ menu ngôn ngữ.
  • Các bản rom full sẽ xóa hết dữ liệu trên máy.
  • Bạn nên tìm hiểu trước khi tiến hành mua file, file 6.0.1 mặc định ko có tv sẵn
  • Stock rom có nghĩa là 100% nhà sx, bạn muốn root, tùy biến xin hãy flash rom cook
  • Không yêu xin hãy đừng nói lời cay đắng!

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “ROM gốc, rom cứu máy cho Samsung Galaxy S7 Edge SM-G935A (AT&T)”

Có thể bạn thích…

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table './minimum_unlock17/unlock_woocommerce_sessions' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO unlock_woocommerce_sessions (`session_key`, `session_value`, `session_expiry`) VALUES ('e64769c9c5cae6dc854634fc40fc7002', 'a:7:{s:4:\"cart\";s:6:\"a:0:{}\";s:11:\"cart_totals\";s:367:\"a:15:{s:8:\"subtotal\";i:0;s:12:\"subtotal_tax\";i:0;s:14:\"shipping_total\";i:0;s:12:\"shipping_tax\";i:0;s:14:\"shipping_taxes\";a:0:{}s:14:\"discount_total\";i:0;s:12:\"discount_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_total\";i:0;s:17:\"cart_contents_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_taxes\";a:0:{}s:9:\"fee_total\";i:0;s:7:\"fee_tax\";i:0;s:9:\"fee_taxes\";a:0:{}s:5:\"total\";i:0;s:9:\"total_tax\";i:0;}\";s:15:\"applied_coupons\";s:6:\"a:0:{}\";s:22:\"coupon_discount_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:26:\"coupon_discount_tax_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:21:\"removed_cart_contents\";s:6:\"a:0:{}\";s:8:\"customer\";s:687:\"a:26:{s:2:\"id\";s:1:\"0\";s:13:\"date_modified\";s:0:\"\";s:8:\"postcode\";s:0:\"\";s:4:\"city\";s:0:\"\";s:9:\"address_1\";s:0:\"\";s:7:\"address\";s:0:\"\";s:9:\"address_2\";s:0:\"\";s:5:\"state\";s:0:\"\";s:7:\"country\";s:2:\"VN\";s:17:\"shipping_postcode\";s:0:\"\";s:13:\"shipping_city\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_1\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_address\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_2\";s:0:\"\";s:14:\"shipping_state\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_country\";s:2:\"VN\";s:13:\"is_vat_exempt\";s:0:\"\";s:19:\"calculated_shipping\";s:0:\"\";s:10:\"first_name\";s:0:\"\";s:9:\"last_name\";s:0:\"\";s:7:\"company\";s:0:\"\";s:5:\"phone\";s:0:\"\";s:5:\"email\";s:0:\"\";s:19:\"shipping_first_name\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_last_name\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_company\";s:0:\"\";}\";}', 1600966024) ON DUPLICATE KEY UPDATE `session_value` = VALUES(`session_value`), `session_expiry` = VALUES(`session_expiry`)