Giải pháp xóa mã bảo vệ, tài khoản Google cho OPPO A71, A71k CPH1801 Qualcomm

120.000

OPPO A71 CPH1801 Qualcomm bị quên mật khẩu mở máy, hay mã vẽ màn hình bạn có thể dùng cách uprom để xóa mã, sau đó bypass FRP. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận việc uprom qua tool có thể làm máy bị treo, một số trường hợp máy bị brick dạng kẹt 9008.


Yêu cầu

  • Máy tính sử dụng hệ điều hành Window : Win 8, Win 7, Win XP
  • Dây cáp kết nối USB loại tốt
  • Máy có kết nối mạng

Thời gian hoàn thành

5 - 15 Phút

Mô tả

OPPO A71, A71k CPH1801 Qualcomm bị quên mật khẩu mở máy, hay mã vẽ màn hình bạn có thể dùng cách uprom để xóa mã, sau đó bypass FRP. Tuy nhiên bạn nên cẩn thận việc uprom qua tool có thể làm máy bị treo, một số trường hợp máy bị brick dạng kẹt 9008.

Unlockvungtau.com Nhận xóa mã bảo vệ, xóa Google lock cho OPPO A71/A71k CPH1801 Qualcomm qua TEAMVIEWER.

Nhận nâng cấp , fix treo logo, máy bị bootloop cho OPPO A71 CPH1801 Qualcomm – Mọi version

Nhận unbrick trong các trường hợp uprom bị lỗi, máy không thể boot lên bình thường, gắn PC thì ở chế độ QLOAD 9008.

Một số hình ảnh sau khi xóa mã bảo vệ cho OPPO A71 CPH1801 Qualcomm qua TOOL

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Giải pháp xóa mã bảo vệ, tài khoản Google cho OPPO A71, A71k CPH1801 Qualcomm”

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table './minimum_unlock17/unlock_woocommerce_sessions' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO unlock_woocommerce_sessions (`session_key`, `session_value`, `session_expiry`) VALUES ('66eb38dae12ae170dd014d5ace774318', 'a:7:{s:4:\"cart\";s:6:\"a:0:{}\";s:11:\"cart_totals\";s:367:\"a:15:{s:8:\"subtotal\";i:0;s:12:\"subtotal_tax\";i:0;s:14:\"shipping_total\";i:0;s:12:\"shipping_tax\";i:0;s:14:\"shipping_taxes\";a:0:{}s:14:\"discount_total\";i:0;s:12:\"discount_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_total\";i:0;s:17:\"cart_contents_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_taxes\";a:0:{}s:9:\"fee_total\";i:0;s:7:\"fee_tax\";i:0;s:9:\"fee_taxes\";a:0:{}s:5:\"total\";i:0;s:9:\"total_tax\";i:0;}\";s:15:\"applied_coupons\";s:6:\"a:0:{}\";s:22:\"coupon_discount_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:26:\"coupon_discount_tax_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:21:\"removed_cart_contents\";s:6:\"a:0:{}\";s:8:\"customer\";s:687:\"a:26:{s:2:\"id\";s:1:\"0\";s:13:\"date_modified\";s:0:\"\";s:8:\"postcode\";s:0:\"\";s:4:\"city\";s:0:\"\";s:9:\"address_1\";s:0:\"\";s:7:\"address\";s:0:\"\";s:9:\"address_2\";s:0:\"\";s:5:\"state\";s:0:\"\";s:7:\"country\";s:2:\"VN\";s:17:\"shipping_postcode\";s:0:\"\";s:13:\"shipping_city\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_1\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_address\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_2\";s:0:\"\";s:14:\"shipping_state\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_country\";s:2:\"VN\";s:13:\"is_vat_exempt\";s:0:\"\";s:19:\"calculated_shipping\";s:0:\"\";s:10:\"first_name\";s:0:\"\";s:9:\"last_name\";s:0:\"\";s:7:\"company\";s:0:\"\";s:5:\"phone\";s:0:\"\";s:5:\"email\";s:0:\"\";s:19:\"shipping_first_name\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_last_name\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_company\";s:0:\"\";}\";}', 1601191724) ON DUPLICATE KEY UPDATE `session_value` = VALUES(`session_value`), `session_expiry` = VALUES(`session_expiry`)