Combination Cho Samsung Galaxy Tab Active 2 model SM-T395

70.000

Danh sách các bản rom Combi Cho Samsung Galaxy Tab Active 2 model SM-T395

Lưu ý khi sử dụng Combination
- Combi không phải là rom xóa frp, không phải là rom unlock và hoàn toàn không thể sử dụng mọi chức năng như nghe , gọi thông thường.
- Nếu flash sai phiên bản, hoặc nạp cho các model có bootloader version cao hơn có thể làm brick máy. Các biểu hiện như máy bị brick , lỗi 9008.
- Hãy lưu ý khi mua file đặc biệt rom combi để tránh các lỗi phát sinh không cần thiết.

Mô tả

Danh sách các bản rom Combi Cho Samsung Galaxy Tab Active 2 model SM-T395

combination_unlockvungtau

Danh Sách Bao Gồm :

  • COMBINATION_OXA_FA71_T395XXU3ARG2_OXAFAC_CL12360518_QB18982464_REV00_user_mid_noship.md5
  • COMBINATION_OXA_FA71_T395XXU2ARG1_OXAFAC_CL12360518_QB18909981_REV00_user_mid_noship.md5
  • COMBINATION_OXA_FA71_T395XXU2ARC1_OXAFAC_CL12360518_QB17197169_REV00_user_mid_noship.md5
  • COMBINATION_OXA_FA71_T395XXU1AQI4_OXAFAC_CL12360518_QB15172257_REV00_user_mid_noship.md5
  • COMBINATION_OXA_FA71_T395XXU0AQH7_OXAFAC_CL12170886_QB14768009_REV00_user_mid_noship.md5

Danh sách được cập nhật liên tục khi có phiên bản mới. ACE có nhu cầu hãy liên hệ thông tin bên dưới nhé

Nếu bạn muốn biết tác dụng của COmbination, full files, rom gốc dành cho SS có thể xem thêm tại đây

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Combination Cho Samsung Galaxy Tab Active 2 model SM-T395”

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table './minimum_unlock17/unlock_woocommerce_sessions' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO unlock_woocommerce_sessions (`session_key`, `session_value`, `session_expiry`) VALUES ('4ae95f98c0011d525fb2a64b583f51f2', 'a:8:{s:4:\"cart\";s:418:\"a:1:{s:32:\"a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db\";a:11:{s:3:\"key\";s:32:\"a3f390d88e4c41f2747bfa2f1b5f87db\";s:10:\"product_id\";i:68;s:12:\"variation_id\";i:0;s:9:\"variation\";a:0:{}s:8:\"quantity\";i:1;s:9:\"data_hash\";s:32:\"b5c1d5ca8bae6d4896cf1807cdf763f0\";s:13:\"line_tax_data\";a:2:{s:8:\"subtotal\";a:0:{}s:5:\"total\";a:0:{}}s:13:\"line_subtotal\";d:150000;s:17:\"line_subtotal_tax\";i:0;s:10:\"line_total\";d:150000;s:8:\"line_tax\";i:0;}}\";s:11:\"cart_totals\";s:402:\"a:15:{s:8:\"subtotal\";s:6:\"150000\";s:12:\"subtotal_tax\";d:0;s:14:\"shipping_total\";s:1:\"0\";s:12:\"shipping_tax\";i:0;s:14:\"shipping_taxes\";a:0:{}s:14:\"discount_total\";i:0;s:12:\"discount_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_total\";s:6:\"150000\";s:17:\"cart_contents_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_taxes\";a:0:{}s:9:\"fee_total\";s:1:\"0\";s:7:\"fee_tax\";i:0;s:9:\"fee_taxes\";a:0:{}s:5:\"total\";s:6:\"150000\";s:9:\"total_tax\";d:0;}\";s:15:\"applied_coupons\";s:6:\"a:0:{}\";s:22:\"coupon_discount_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:26:\"coupon_discount_tax_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:21:\"removed_cart_contents\";s:6:\"a:0:{}\";s:10:\"wc_notices\";N;s:8:\"customer\";s:687:\"a:26:{s:2:\"id\";s:1:\"0\";s:13:\"date_modified\";s:0:\"\";s:8:\"postcode\";s:0:\"\";s:4:\"city\";s:0:\"\";s:9:\"address_1\";s:0:\"\";s:7:\"address\";s:0:\"\";s:9:\"address_2\";s:0:\"\";s:5:\"state\";s:0:\"\";s:7:\"country\";s:2:\"VN\";s:17:\"shipping_postcode\";s:0:\"\";s:13:\"shipping_city\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_1\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_address\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_2\";s:0:\"\";s:14:\"shipping_state\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_country\";s:2:\"VN\";s:13:\"is_vat_exempt\";s:0:\"\";s:19:\"calculated_shipping\";s:0:\"\";s:10:\"first_name\";s:0:\"\";s:9:\"last_name\";s:0:\"\";s:7:\"company\";s:0:\"\";s:5:\"phone\";s:0:\"\";s:5:\"email\";s:0:\"\";s:19:\"shipping_first_name\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_last_name\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_company\";s:0:\"\";}\";}', 1600911350) ON DUPLICATE KEY UPDATE `session_value` = VALUES(`session_value`), `session_expiry` = VALUES(`session_expiry`)