Combination Cho Samsung Galaxy S6 Active (AT&T) SM-G890A

100.000

Danh sách các bản Combination dành cho Samsung Galaxy S6 Active (AT&T) SM-G890A

Lưu ý khi sử dụng Combination
- Combi không phải là rom xóa frp, không phải là rom unlock và hoàn toàn không thể sử dụng mọi chức năng như nghe , gọi thông thường.
- Nếu flash sai phiên bản, hoặc nạp cho các model có bootloader version cao hơn có thể làm brick máy. Các biểu hiện như máy bị brick , lỗi 9008.
- Hãy lưu ý khi mua file đặc biệt rom combi để tránh các lỗi phát sinh không cần thiết.

Mô tả

Danh sách các bản Combination dành cho Samsung Galaxy S6 Active (AT&T) SM-G890A

COMBINATION_ATT_FA50_G890AUCU7ARA1_ATT7ARA1_CL6309376_QB16535229_REV02_user_mid_noship.md5
COMBINATION_ATT_FA50_G890AUCU6AQC1_ATT6AQC1_CL6309376_QB12821437_REV02_user_mid_noship.md5
COMBINATION_ATT_FA50_G890AUCU5APK1_ATT5APK1_CL6309376_QB11669116_REV02_user_mid_noship.md5
COMBINATION_ATT_FA50_G890AUCU5API1_ATT5API1_CL6309376_QB10804835_REV02_user_mid_noship.md5
COMBINATION_ATT_FA50_G890AUCU3AOL1_ATT3AOL1_CL6309376_QB7453945_REV02_user_mid_noship.md5
COMBINATION_ATT_FA50_G890AUCU3AOK2_ATT3AOK2_CL6151940_QB7028452_REV02_user_mid_noship.md5
COMBINATION_ATT_FA50_G890AUCU2AOF4_ATT2AOF4_CL5243454_QB5427493_REV02_user_mid_noship.md5

Danh sách được cập nhật liên tục khi có phiên bản mới. ACE có nhu cầu hãy liên hệ thông tin bên dưới nhé

Nếu bạn muốn biết tác dụng của COmbination, full files, rom gốc dành cho SS có thể xem thêm tại đây

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Combination Cho Samsung Galaxy S6 Active (AT&T) SM-G890A”

Lỗi cơ sở dữ liệu WordPress: [Table './minimum_unlock17/unlock_woocommerce_sessions' is marked as crashed and should be repaired]
INSERT INTO unlock_woocommerce_sessions (`session_key`, `session_value`, `session_expiry`) VALUES ('2d6aa4f12df71f730956680802c87330', 'a:7:{s:4:\"cart\";s:6:\"a:0:{}\";s:11:\"cart_totals\";s:367:\"a:15:{s:8:\"subtotal\";i:0;s:12:\"subtotal_tax\";i:0;s:14:\"shipping_total\";i:0;s:12:\"shipping_tax\";i:0;s:14:\"shipping_taxes\";a:0:{}s:14:\"discount_total\";i:0;s:12:\"discount_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_total\";i:0;s:17:\"cart_contents_tax\";i:0;s:19:\"cart_contents_taxes\";a:0:{}s:9:\"fee_total\";i:0;s:7:\"fee_tax\";i:0;s:9:\"fee_taxes\";a:0:{}s:5:\"total\";i:0;s:9:\"total_tax\";i:0;}\";s:15:\"applied_coupons\";s:6:\"a:0:{}\";s:22:\"coupon_discount_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:26:\"coupon_discount_tax_totals\";s:6:\"a:0:{}\";s:21:\"removed_cart_contents\";s:6:\"a:0:{}\";s:8:\"customer\";s:687:\"a:26:{s:2:\"id\";s:1:\"0\";s:13:\"date_modified\";s:0:\"\";s:8:\"postcode\";s:0:\"\";s:4:\"city\";s:0:\"\";s:9:\"address_1\";s:0:\"\";s:7:\"address\";s:0:\"\";s:9:\"address_2\";s:0:\"\";s:5:\"state\";s:0:\"\";s:7:\"country\";s:2:\"VN\";s:17:\"shipping_postcode\";s:0:\"\";s:13:\"shipping_city\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_1\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_address\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_address_2\";s:0:\"\";s:14:\"shipping_state\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_country\";s:2:\"VN\";s:13:\"is_vat_exempt\";s:0:\"\";s:19:\"calculated_shipping\";s:0:\"\";s:10:\"first_name\";s:0:\"\";s:9:\"last_name\";s:0:\"\";s:7:\"company\";s:0:\"\";s:5:\"phone\";s:0:\"\";s:5:\"email\";s:0:\"\";s:19:\"shipping_first_name\";s:0:\"\";s:18:\"shipping_last_name\";s:0:\"\";s:16:\"shipping_company\";s:0:\"\";}\";}', 1600968894) ON DUPLICATE KEY UPDATE `session_value` = VALUES(`session_value`), `session_expiry` = VALUES(`session_expiry`)