Truyện CườiTruyện Cười Dân Gian

Quan huyện và giàn hoa lý sắp đổ

   Quan huyện thấy thầy đề bi sứt mặt mới hỏi thăm thì được biết do hôm qua ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa thiên lý nó đổ xuống. Biết tính ông thầy đề sợ vợ nên quan huyện hỏi lại: chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho phải không? Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên lính ra lôi cổ vợ thầy vào đây, cái giống đàn bà phải trị thẳng tay, không thì được đằng chân lân đằng đầu. Quan bà nghe thấy thế tức giận hầm hầm bước ra. Quan huyện thấy thế bảo thầy đề tạm lui vì giàn hoa thiên lý của tôi cũng sắp đổ rồi.

 

   Giàn hoa lý sắp đổ

 

Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho sứt cả mặt, khi đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi:
– Sao mặt thầy lại xây xát cả ra thế?
Thấy đề thưa:
– Bẩm, chiều hôm qua con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn.
Quan không tin hỏi lại:
– Thầy dối tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho thầy đấy chứ gì? Thầy cứ nói thật đi, rồi tôi sai mấy tên lệ ra lôi cổ nó vào đây. cái giống đàn bà phải trị thẳng thay, không thì được đằng chân lên đằng đầu cho mà xem.
Không ngờ quan bà đứng trong tư thế nghe thấy quan nói vậy giận lắm hầm hầm bước ra.
Quan ông thấy bóng quan bà líu cả lưỡi lại, bảo thầy đề:
– Thôi … thầy… tạm lui… Giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi!

 

Đọc truyện cười giàn hoa thiên lý sắp đổ

 

   Thầy đề và quan huyện trong truyện cười trên đều có tính sợ vợ. Ông quan huyện đang giả vờ ra oai thì bà huyện xuất hiện. Lúc này tính sợ vợ mới lòi ra. Ông quan huyện mất điện luôn.

 

   Vật quý…

 

Anh kia là học trò chữ nghĩa văn vật mà nghèo phải đi vay tạm của ông nhà giàu kia hết ít chục quan tiền, tới kì hẹn không có trả, nên bị bắt tới ở xó nhà lão nhà giàu.

Bữa ấy có ông nhà giàu khác quen tới thăm ông chủ nhà giàu ấy. Ngồi nói chuyện nói: “Ðây anh nhà giàu có tiếng, mà anh có vật chi quý không biết, chớ tôi, tôi có một vật thật quý”.
– Vật gì vậy, anh nói tôi nghe thử?

– Tôi có một con gà nó thường gáy: “Giàu có kho! Giàu có kho!”

Ông kia nghe vậy thì nói: “Giàu hú! Giàu hú!”

Chú học trò bị bắt nợ nghe gai lỗ tai, chạy vô xen rằng: “Thưa với hai ông tôi nghèo thì nghèo, tôi cũng có một cái cối đạp quý lắm”.

– Quý làm sao mà kêu là quý, nói nghe thử?

– Quý là hễ khi giã gạo, nhứt là khi giã lia thì nó kêu ngộ lắm.

– Nó kêu làm sao?

– Nó kêu: “Láo xược! Láo xược! Láo xược”.

 

truyện cười vật quý

Đọc truyện cười vật quý

   Hai ông nhà giầu ngồi chém gió với nhau. Một ông bốc phét nhà có con gà quý lắm, nó kêu giàu có kho, giàu có kho. Ông thứ hai cũng không chịu kém cạnh, khoe nhà có con chó rất quý kêu giàu hú, giàu hú. Anh học trò bị bắt nợ do nhà nghèo, không có tiền trả nợ, nghe hai ông nhà giầu nói phét gai tai, chạy vào góp chuyện. Anh nói nhà anh có một cái cối đạp rất quý, hễ khi giã gạo là nó kêu rất ngộ: láo xược, láo xược.

 

   Có con giun đất

 

Quan tuần rậm râu, ngồi ăn cơm với quan án không râu. Có hạt cơm dính vào râu quan tuần, anh lính hầu quan tuần vội bẩm:

– Bẩm cụ lớn, trong bộ râu cụ lớn có hòn ngọc minh châu. Quan tuần thủng thẳng vuổt râu để cho hạt cơm rơi xuống.  Quan án về nhà, bảo anh lính hầu mình:

– Ðấy mày xem! Lính bên quan tuần khôn ngoan thế đây! Giá mày học được như nó thì có phải tao cũng được mát mặt không?  Cách mấy hôm sau, quan tuần sang quan án ăn cơm. Có sợi bún dính ở mép quan án, anh lính hầu quan ăn trông thấy vội bẩm:

– Bẩm cụ lớn, trên mép cụ lớn có con giun đất đấy ạ!

   Quan tuần và quan án ngồi ăn cơm với nhau. Đang ăn thì có hạt cơm dính vào râu quan tuần, anh lính hầu đi theo vội bẩm báo: bẩm cụ lớn, trong bộ râu của cụ có hòn ngọc minh châu. Quan án về nhà bảo với anh lính hầu của mình phải học tập anh lính hầu thông minh bên quan tuần. Hôm sau, quan tuần lại sang nhà quan án ăn cơm, có sợi bún dính ở mép quan án. Nhớ đến lời dậy bảo của quan án hôm nọ, anh lính hầu cố gắng liên tưởng và lại bẩm báo với quan án: thưa quan, trên mép quan có con giun đất đấy ạ.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..