[20]-Trịnh - Nguyễn (1533-1788)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sửViệt Nam

Quản Đình Du

Năm sinh Quí Hợi 1683 -…
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời vua Vĩnh Khánh (Lê Duy Phương), quê làng Hoa Cầu, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Năm Tân hợi 1731, đỗ Hoàng giáp lúc 28 tuổi. Khoa này Nguyễn Nghiễm (thân phụ nhà thơ Nguyễn Du) cũng đỗ Hoàng giáp. (Đây là khoa thi duy nhất đời vua Vĩnh Khánh. Vì chúa Trịnh buộc Lê Dũ tông thoái vị, đưa Thái tử Duy Phường lên ngôi, đặt hiệu năm là Vĩnh Khánh, nhưng sau bị chúa Trịnh Giang truất phế nên đời vua này không có tôn hiệu, lấy hiệu năm mà gọi là Vĩnh Khánh đế).

Ông tuổi trẻ tài cao, nổi tiếng văn chương, giỏi việc chính trị. Lúc đầu làm Đãi chế ở Viện Hàn lâm, về sau nhờ Nguyễn Nghiễm và anh em Trần Danh Ninh, Trần Danh Lâm ủng hộ, ông cũng có danh vọng một thời. Ông làm đến Hữu tham tri, tước Hầu, rồi về hưu.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..