[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Quách Tân

Năm sinh Nhân Thân 1452 -…
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời LêThánh tông, quê làng Phù Đàm, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh (nay vẫn là tỉnh Bắc Ninh).

Năm Mậu tuất 1478 ông đỗ Đồng tiến sĩ lúc 26 tuổi. Ông có tiếng văn học, giỏi việc chính trị, làm việc ở Viện Hàn lâm. Lịch thiệp trong việc ngoại giao, nên được cử đi sứ hai lần, hoàn thành nhiệm vụ. Sau, ông làm đến Tả thị lang, tài đức được sĩ phu kính trọng.

Con ông là Quách Diễn cũng đỗ đạt có danh tiếng đương thời.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..