Năm sinh Nhân Thân 1452 -…
Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Văn thần đời LêThánh tông, quê làng Phù Đàm, huyện Đông Ngàn, tỉnh Bắc Ninh (nay vẫn là tỉnh Bắc Ninh).

Năm Mậu tuất 1478 ông đỗ Đồng tiến sĩ lúc 26 tuổi. Ông có tiếng văn học, giỏi việc chính trị, làm việc ở Viện Hàn lâm. Lịch thiệp trong việc ngoại giao, nên được cử đi sứ hai lần, hoàn thành nhiệm vụ. Sau, ông làm đến Tả thị lang, tài đức được sĩ phu kính trọng.

Con ông là Quách Diễn cũng đỗ đạt có danh tiếng đương thời.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Đồng Sĩ Bình

Tên khác Mậu Lâm – Minh Phụng Năm sinh Giáp Thìn 1904 – Giáp Tuất 1934 Tỉnh thành…
Chi tiết

Hà Văn Lộc

Tên khác Thép Mớl Năm sinh Ất Sửu 1925 – Tân Mùi 1991 Tỉnh thành Nam Định Thời…
Chi tiết

Hầu Bá

Văn thần đời Lê Thánh tông, không rõ năm sinh, năm mất ông làm đến Đại phu, tước…
Chi tiết

Lê Thị Lựu

Tên khác Thạch Ẩn – Văn Đỏ Năm sinh Tân Hợi 1911 – Mậu Thìn 1988 Tỉnh thành…
Chi tiết

Lưu Văn Lang

Năm sinh Canh Thìn 1880 – Kỉ Dậu 1969 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô…