[18]-Triều Lê Sơ (1428-1527)Nhân Vật Lịch SửThời kỳ lịch sử

Quách Hữu Nghiêm

Năm sinh Ất Sửu 1445 -…
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh sĩ đời Lê Thánh tông, em Thượng thư Quách Đình Bảo (tức Bửu) quê xã Phúc Khê, huyện Thanh Quan tỉnh Thái Bình.

Năm Bính tuất 1466, ông đỗ Hoàng giáp lúc 21 tuổi. Lúc còn trẻ tài cao, hai anh em ông làm quan đồng triều, trải nhiều chức vụ cao. Năm Canh tuất 1490 ông làm Phó đô ngự sử, rồi thăng Đô ngự sử và từng được giao nhiệm vụ coi việc thi Đình, làm Đề điệu trông coi suốt hai khoa thi Đình năm Quí sửu 1493, Bính thìn 1496.

Năm Canh thân 1500 ông làm Thái thường tự khanh, năm Nhâm tuất 1502 ông sung chức Chánh sứ sang nhà Minh được vua Minh khen ngợi có phong thái bậc người tài thời Tam đại. Vua Minh ban cho áo đại hồng có thêu con dê thần và đám mây bằng kim tuyến xen chỉ tơ sống, chỉ gai.

Trở về nước ông càng được trọng đãi làm đến Thượng thư bộ Lại kiêm Đô ngự sử. Hai anh em đều cùng hàng Thượng thư đầu triều.

Ông là tác giả nhiều thơ phú, nay đã thất lạc.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..