Năm sinh Ất Sửu 1445 -…
Tỉnh thành Thái Bình
Thời kì – Triều Lê Sơ (1428-1527)

Danh sĩ đời Lê Thánh tông, em Thượng thư Quách Đình Bảo (tức Bửu) quê xã Phúc Khê, huyện Thanh Quan tỉnh Thái Bình.

Năm Bính tuất 1466, ông đỗ Hoàng giáp lúc 21 tuổi. Lúc còn trẻ tài cao, hai anh em ông làm quan đồng triều, trải nhiều chức vụ cao. Năm Canh tuất 1490 ông làm Phó đô ngự sử, rồi thăng Đô ngự sử và từng được giao nhiệm vụ coi việc thi Đình, làm Đề điệu trông coi suốt hai khoa thi Đình năm Quí sửu 1493, Bính thìn 1496.

Năm Canh thân 1500 ông làm Thái thường tự khanh, năm Nhâm tuất 1502 ông sung chức Chánh sứ sang nhà Minh được vua Minh khen ngợi có phong thái bậc người tài thời Tam đại. Vua Minh ban cho áo đại hồng có thêu con dê thần và đám mây bằng kim tuyến xen chỉ tơ sống, chỉ gai.

Trở về nước ông càng được trọng đãi làm đến Thượng thư bộ Lại kiêm Đô ngự sử. Hai anh em đều cùng hàng Thượng thư đầu triều.

Ông là tác giả nhiều thơ phú, nay đã thất lạc.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Trần Đường

Năm sinh Kỉ Hợi 1839 – Ất Dậu 1885 Tỉnh thành Khánh Hòa Thời kì – Nhà Nguyễn…
Chi tiết

Đỗ Thanh Nhân

Năm sinh … – Tân Sửu 1781 Tỉnh thành Thừa Thiên-Huế Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)…
Chi tiết

Bùi Phủng

Tỉnh thành Thái Bình Thời kì – Nhà Nguyễn độc lập (1802-1883) Em nhà yêu nước Bùi Viện,…
Chi tiết

Lê Văn Lộc

Năm sinh Canh Dần 1830 – Mậu Ngọ 1858 Tỉnh thành TP Hồ Chí Minh Thời kì –…
Chi tiết

Diệp Văn Cương

Năm sinh … – Kỉ Tị 1929 Tỉnh thành Đồng Tháp Thời kì – Pháp đô hộ (1883-1945)…