Loading

Phùng Tá Chu

Tháng Ba 4, 2021| Admin
Tỉnh thành Hà Nội
Thời kì – Nhà Lý (1010-1225)

Văn thần đời Lý, không rõ năm sinh năm mất. Quê ở Phụng Thiên, thuộc làng Quảng Bá, địa phận Tây Hồ xưa.

Ông vốn là ngoại thích nhà Trần, làm Thái phó đời Lí, sau theo nhà Trần, được trọng dụng.

Năm 1226, Trần Thái tông cử ông đi trấn thủ Nghệ An, được quyền tự ý ban chức vị cho người, ban trước rồi tâu sau.

Năm 1233 ông lại được cử duyệt định các sắc mục ở Nghệ An, rồi được phong tước Hưng Nhân vương.

Đến năm 1239, ông làm Nhập nội Thái phó, trông nom việc xây dựng cung điện rồi lại quản đốc công trình xây dựng 5 sở hành cung ở Thanh Hóa.

Khi mất, được phong Phúc thần, dân chúng thờ ông làm Thành hoàng ở đình làng Quảng Bá, cùng thờ chung với Bố Cái Đại vương Phùng Hưng, Từ Tống quân Từ Mục.

Categories: [13]-Nhà Lý (1010-1225)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ