Năm sinh Giáp Tuất 1694 -…
Tỉnh thành Hải Dương
Thời kì – Trịnh – Nguyễn (1533-1788)

Văn thần đời Lê Dụ tông, quê làng Vĩnh Mộ, huyện Yên Lạc, tỉnh Hải Dương.

Ông đỗ giải nguyên, đến Ất mùi 1715 đỗ tam giáp tiến sĩ. Làm Đãi chế ở Viện Hàn lâm, sau thăng Đô đài ngự sử.

Năm Nhâm tuất 1742, đời Lê Hiển tông ông được cử đi sứ Trung Quốc. Khi về có soạn tập sách Sứ hoa tùng biên. Khi ông mất, tiểu sử ông được Phan Công Huyễn tự Chính Lễ – danh sĩ cuối đời hậu Lê – ghi lại trong tập An Lãng thượng thư công gia phả.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like
Chi tiết

Hồ Hữu Tường

Năm sinh Canh Tuất 1910 – Canh Thân 1980 Tỉnh thành Cần Thơ Thời kì – Pháp đô…
Chi tiết

Nguyễn Sư Hoàng

Tên khác Nguyễn Quí Toán – Khánh Mã – Trúc Đình Năm sinh … – Ất Sửu 1925…
Chi tiết

Dương Đình Thạc

Tên khác Dương Thạc Năm sinh Tân Tị 1881 – Mậu Thân 1908 Tỉnh thành Quảng Nam Thời…
Chi tiết

Bùi Kỷ

Năm sinh Đinh Hợi 1887- Canh Tí 1960 Tỉnh thành Hà Nam Thời kì – Pháp đô hộ…