Điện thoạiỨng dụng cho điện thoại

Phong tục Việt Nam

Tổng hợp các phong tục Việt Nam

Giới thiệu chung:

Ứng dụng về các phong tục, tập quán lâu đời và phổ biến của nhân dân Việt Nam qua nhiều thế hệ.
Danh sách các chuyên mục bao gồm :
– Tết nguyên đán
– Các bài cúng cổ truyền
– Cưới hỏi
– Sinh dưỡng
– Giao thiệp
– Đạo hiếu
– Lễ tang
– Tục lệ

Hình ảnh

https://lh3.googleusercontent.com/PC8RgvMha9lRA1TECbE477WW_mip6vxn0ukQD-IZAXx78Ydl2gLxH8T4-F-S5hPFHghttps://lh3.googleusercontent.com/r5QhYm-LcsbJfwCP2E79hJOr1rBo4mg7PWJWZP6uKCZw4stleq1bneuKllgqA5L5-Qhttps://lh3.googleusercontent.com/CE31H_O2XmzoXsSjF-YAcA2O4_nUxY6zHMilwFDZcpnAZkhuZXlCqXar1uV1n_O4xVsvhttps://lh3.googleusercontent.com/2HSYwaGvOCgnG9n2WYtnDaMwkv0kHO-0CZzNpTX3uk95J0oFoeYn4YWiJoyo_U6n8ghttps://lh3.googleusercontent.com/2kD_ZICX767Z4rlQpSOFgstcGlLO77SIzhI1a0t99bwF9wLVBV2I8Fy-126WGFf4rnQhttps://lh3.googleusercontent.com/oIw1AgnHg9cO7Im0aoRhCtxncQn7WGaOJvkVTmhGLpxLy5aRU36vpOUtJXHLjwQNIwhttps://lh3.googleusercontent.com/jItWBn3dtfNZjDtij7XC4B3t64AEzUV6XO_mnf3um5XOKUK15e8V8NGrMDvg8nJM2ghttps://lh3.googleusercontent.com/rV8XJrFm01yAlKz3ESNGM5NFTmqe7QtfRWlxXGA86dwSX3POQaT5t9geh_9BeFlVkg

Tải file:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuccung.llv101

Bài liên quan

Trả lời

Back to top button

Đã phát hiện chương trình chặn QUẢNG CÁO!

Xin hãy tắt chương trình chặn quảng cáo, bấm F5 (refresh) lại trang nếu trình duyệt không tự động..