Loading

Phong tục Việt Nam

Tháng Một 5, 2021| Admin

Giới thiệu chung:

Ứng dụng về các phong tục, tập quán lâu đời và phổ biến của nhân dân Việt Nam qua nhiều thế hệ.
Danh sách các chuyên mục bao gồm :
– Tết nguyên đán
– Các bài cúng cổ truyền
– Cưới hỏi
– Sinh dưỡng
– Giao thiệp
– Đạo hiếu
– Lễ tang
– Tục lệ

Hình ảnh

https://lh3.googleusercontent.com/PC8RgvMha9lRA1TECbE477WW_mip6vxn0ukQD-IZAXx78Ydl2gLxH8T4-F-S5hPFHghttps://lh3.googleusercontent.com/r5QhYm-LcsbJfwCP2E79hJOr1rBo4mg7PWJWZP6uKCZw4stleq1bneuKllgqA5L5-Qhttps://lh3.googleusercontent.com/CE31H_O2XmzoXsSjF-YAcA2O4_nUxY6zHMilwFDZcpnAZkhuZXlCqXar1uV1n_O4xVsvhttps://lh3.googleusercontent.com/2HSYwaGvOCgnG9n2WYtnDaMwkv0kHO-0CZzNpTX3uk95J0oFoeYn4YWiJoyo_U6n8ghttps://lh3.googleusercontent.com/2kD_ZICX767Z4rlQpSOFgstcGlLO77SIzhI1a0t99bwF9wLVBV2I8Fy-126WGFf4rnQhttps://lh3.googleusercontent.com/oIw1AgnHg9cO7Im0aoRhCtxncQn7WGaOJvkVTmhGLpxLy5aRU36vpOUtJXHLjwQNIwhttps://lh3.googleusercontent.com/jItWBn3dtfNZjDtij7XC4B3t64AEzUV6XO_mnf3um5XOKUK15e8V8NGrMDvg8nJM2ghttps://lh3.googleusercontent.com/rV8XJrFm01yAlKz3ESNGM5NFTmqe7QtfRWlxXGA86dwSX3POQaT5t9geh_9BeFlVkg

Tải file:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cuccung.llv101

Categories: Điện thoại, Ứng dụng cho điện thoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Rating*

Hỗ trợ