Xem tiếp

ZTE nubia Flip

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Dày Tháng 3g, 7.3mm Android 13 128GB, không có thẻ nhớ 6.9″ 1188×2790 pixels 50MP…
Xem tiếp

ZTE nubia Music

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Q1-Q2 Android 14 128GB, Chưa có thông tin 6.6″ 720×1612 pixels 50MP 1080p 4GB RAM Unisoc SC9863A…
Xem tiếp

ZTE nubia Neo 2

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Q1-Q2 Android 14 256GB, Chưa có thông tin 6.72″ 1080×2400 pixels 50MP 1080p 8GB RAM Unisoc T820…
Xem tiếp

ZTE nubia Focus

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Q1-Q2 Android 14 256GB, Chưa có thông tin 6.6″ 720×1612 pixels 108MP 2160p 8GB RAM Unisoc T760…
Xem tiếp

ZTE nubia Focus Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2024, Q1-Q2 Android 14 256GB, Chưa có thông tin 6.72″ 1080×2400 pixels 108MP 2160p 8GB RAM Unisoc T760…
Xem tiếp

ZTE Blade A54

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11g, 8.5mm Android 13 64GB/128GB, microSDXC 6.6″ 720×1612 pixels 13MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

ZTE nubia Z60 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 12 246g, 8.8mm Android 14, MyOS 14 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.8″ 1116×2480…
Xem tiếp

ZTE Blade V50 Design 4G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10g, 8.3mm Android 13 128GB, microSDXC 6.6″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 8GB RAM…
Xem tiếp

ZTE nubia Red Magic 9 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 229g, 8.9mm Android 14, Redmagic OS 9 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.8″…
Xem tiếp

ZTE nubia Red Magic 9 Pro+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 229g, 8.9mm Android 14, Redmagic OS 9 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.8″…
Xem tiếp

ZTE Blade V50 Vita

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10g, 8.3mm Android 13 256GB, microSDXC 6.75″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 4GB RAM…
Xem tiếp

ZTE Blade V50 Design

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Tháng 8 Android 13 128GB, microSDXC 6.6″ 1080×2408 pixels 50MP 1080p 4GB RAM Unisoc T760 4500mAh…
Xem tiếp

ZTE Blade A73 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 8.5mm Android 13 128GB, microSDXC 6.52″ 720×1600 pixels 50MP 1080p 4GB RAM…