Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 13R Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 175g, 7.7mm Android 13, MIUI 14 256GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

Xiaomi Poco C65

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 192g, 8.1mm Android 13, MIUI 14 for POCO 128GB/256GB, microSDXC 6.74″ 720×1600…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi 13C

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 192g, 8.1mm Android 13, MIUI 14 128GB/256GB, microSDXC 6.74″ 720×1600 pixels 50MP…
Xem tiếp

Xiaomi 14

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11g or 193g, 8.2mm Android 14, HyperOS 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.36″…
Xem tiếp

Xiaomi 14 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10g or 230g, 8.5mm Android 14, HyperOS 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.73″…
Xem tiếp

Xiaomi 13T

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 193g or 197g, 8.5mm Android 13, MIUI 14 256GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Xiaomi 13T Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 200g or 206g, 8.5mm Android 13, MIUI 14 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 13

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 173.5g, 7.6mm Android 13, MIUI 14 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 187g, 8mm Android 13, MIUI 14 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1220×2712…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 204.5g, 8.9mm Android 13, MIUI 14 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1220×2712…
Xem tiếp

Xiaomi Redmi K60 Ultra

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 8 204g, 8.5mm Android 13, MIUI 14 256GB/512GB/1TB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1220×2712…