Xem tiếp

Vodafone Smart E8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 7169g, 9.2mmAndroid 7.18GB, microSDXCBrand: 5.0″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB RAM Snapdragon 210…
Xem tiếp

Vodafone Smart V8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 6166g, 7.9mmAndroid 7.1.132GB, microSDXCBrand: 5.5″ 1080×1920 pixels 16MP 1080p 3GB RAM Snapdragon 435 3000mAh…
Xem tiếp

Vodafone Smart N8

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2017, Dày Tháng 6151g, 8.6mmAndroid 7.016GB, microSDHCBrand: 5.0″ 720×1280 pixels 13MP 720p 1.5GB RAM MT6737 2400mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Vodafone Smart V10

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 6145g, 8.2mmAndroid 9.032GB, microSDXCBrand: 5.9″ 720×1560 pixels 13MP 1080p 3GB RAM Snapdragon 429 3400mAh…
Xem tiếp

Vodafone Smart N10

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2019, Dày Tháng 5160g, 8.4mmAndroid 9.016GB, microSDXCBrand: 5.67″ 720×1500 pixels 13MP 1080p 2GB RAM MT6761V 2920mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Vodafone Smart E9

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 12134g, 9.8mmAndroid 8.1 Oreo8GB, microSDHCBrand: 5.0″ 480×960 pixels 5MP 1GB RAM MT6739 2000mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Vodafone Smart X9

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 12153g, 8mmAndroid 8.132GB, microSDXCBrand: 5.7″ 1080×2160 pixels 16MP 1080p 3GB RAM Snapdragon 450 3100mAh…
Xem tiếp

Vodafone Smart N9

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 6145g, 8.7mmAndroid 8.116GB, microSDHCBrand: 5.5″ 720×1440 pixels 13MP 1080p 2GB RAM MT6739WA 2900mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Vodafone Smart N9 lite

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2018, Dày Tháng 6155g, 9.4mmAndroid 8.1 Oreo16GB, microSDHCBrand: 5.34″ 480×960 pixels 8MP 1080p 1GB RAM MT6739WA 2460mAh…
Xem tiếp

Vodafone Smart 4 turbo

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Q2155g, 10.4mmAndroid 4.4.24GB 1GB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.5″ 480×854 pixels 5MP Quay video 1GB…
Xem tiếp

Vodafone Smart 4G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 10153g, 10.3mmAndroid 4.2.28GB, microSDHCBrand: 4.5″ 540×960 pixels 8MP Quay video 1GB RAM Snapdragon 400…
Xem tiếp

Vodafone Smart first 6

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 5112g, 11.8mmAndroid 4.4.24GB 512MB RAM, Thẻ nhớ microSDHCBrand: 4.0″ 480×800 pixels 2MP 480p 512MB RAM…