Xem tiếp

vivo Y27s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 192g, 8.2mm Android 13, Funtouch 13 128GB/256GB, microSDXC 6.64″ 1080×2388 pixels 50MP…
Xem tiếp

vivo iQOO 12

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 198.5g or 203.7g, 8.1mm Android 14, Funtouch 14, OriginOS 4 256GB/512GB/1TB, no…
Xem tiếp

vivo iQOO 12 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 11 205g or 210g, 8.6mm Android 14, Funtouch 14, OriginOS 4 256GB/512GB/1TB,…
Xem tiếp

vivo Y100 (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 172g or 183g, 7.6mm Android 13, OriginOS 3 128GB/256GB/512GB, không có thẻ nhớ…
Xem tiếp

vivo V29e (India)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 181g, 7.6mm Android 13, Funtouch 13 128GB/256GB, microSDXC 6.78″ 1080×2400 pixels 64MP…
Xem tiếp

vivo Y200

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 190g, 7.7mm Android 13, Funtouch 13 128GB, không có thẻ nhớ 6.67″ 1080×2400…
Xem tiếp

vivo Y27 5G

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 7g, 8.1mm Android 13, Funtouch 13 128GB, không có thẻ nhớ 6.64″ 1080×2388 pixels…
Xem tiếp

vivo Y78t

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10 199.6g, 9.1mm Android 13, OriginOS 3 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.64″…
Xem tiếp

vivo iQOO Z8 (China)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9g, 8.8mm Android 13, OriginOS 3 256GB/512GB, không có thẻ nhớ 6.64″ 1080×2388 pixels…
Xem tiếp

vivo iQOO Z8x

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9.6g, 9.1mm Android 13, OriginOS 3 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.64″ 1080×2388 pixels…
Xem tiếp

vivo V29 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10g, 7.5mm Android 13, Funtouch 13 256GB, không có thẻ nhớ 6.78″ 1260×2800…
Xem tiếp

vivo T2 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 175g, 7.4mm Android 13, Funtouch 13 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.78″…
Xem tiếp

vivo Y17s

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 10g, 8.1mm Android 13, Funtouch 13 128GB, microSDXC 6.56″ 720×1612 pixels 50MP…
Xem tiếp

vivo iQOO Z7 Pro

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2023, Dày Tháng 9 175g, 7.4mm Android 13, Funtouch 13 128GB/256GB, không có thẻ nhớ 6.78″…