Xem tiếp

Vertu Signature Touch

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 6192g, 10.7mmAndroid 4.4.264GB, NoBrand: 4.7″ 1080×1920 pixels 13MP 1080p 2GB RAM Snapdragon 801 2275mAh…
Xem tiếp

Vertu Constellation 2013

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Dày Tháng 10179g, 11.2mmAndroid 4.2.232GB, không có thẻ nhớBrand: 4.3″ 720×1280 pixels 13MP Quay video   1800mAh…
Xem tiếp

Vertu Ti

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2013, Tháng 2Android 4.064GB, microSDHCBrand: 3.7″ 480×800 pixels 8MP 1080p 1GB RAM   Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM…
Xem tiếp

Vertu Constellation

Giới thiệu năm 2011, Dày Tháng 10164g – 199g, 12.2mmSymbian^3, cập nhật lên Nokia Belle OSThẻ nhớ microSDHCBrand: 3.5″ 360×640 pixels 8MP 720p…
Xem tiếp

Vertu Ascent Ferrari GT

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2011, Dày Q2187g, 18mmĐiện thoại phổ thông32GB, không có thẻ nhớBrand: 2.0″ 240×320 pixels 5MP Quay video    …
Xem tiếp

Vertu Signature Touch (2015)

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2015, Dày Tháng 10225-236g, 10.8mmAndroid 5.164GB, microSDXCBrand: 5.2″ 1080×1920 pixels 21MP Quay video 4GB RAM Snapdragon 810…
Xem tiếp

Vertu Aster

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2014, Dày Tháng 12193g, 11.2mmAndroid 4.4.264GB, NoBrand: 4.7″ 1080×1920 pixels 13MP Quay video 2GB RAM Snapdragon 801…
Xem tiếp

Vertu Signature

Giới thiệu năm 2003173g – 215g, Dày 15.5mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   NO Không có chức năng quay phim   950mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Vertu Ascent

Giới thiệu năm 2004173g, Dày 22mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   116×148 pixels NO Không có chức năng quay phim   780mAh Li-Ioni Thông số Mạng…
Xem tiếp

Vertu Diamond

Dày Giới thiệu năm 200515.5mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   NO Không có chức năng quay phim   1000mAh Li-Ioni Thông số Mạng Công nghệ GSM 2G…
Xem tiếp

Vertu Constellation 2006

Giới thiệu năm 2006, Dày Tháng 10140g / 160g, 15.7mmĐiện thoại phổ thôngKhông có thẻ nhớBrand:   NO Không có chức năng quay phim   800mAh Li-Ioni…
Xem tiếp

Vertu Ascent Ti

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 4160g, 13.1mmĐiện thoại phổ thông4GB, không có thẻ nhớBrand: 2.0″ 240×320 pixels 3MP Không có chức năng quay phim  …
Xem tiếp

Vertu Signature S

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2008, Dày Tháng 10From 166g to 238g, 13mmĐiện thoại phổ thông4GB, không có thẻ nhớBrand: 2.0″ 240×320 pixels NO No…
Xem tiếp

Vertu Ascent Ti Damascus Steel

Bộ nhớ Giới thiệu năm 2009, Dày Q3160g, 13.1mmĐiện thoại phổ thông4GB, không có thẻ nhớBrand: 2.0″ 240×320 pixels 3MP Không có chức năng quay phim  …